"Đi săn trộm"
Các Website khác - 20/05/2006

"Đi săn trộm"
Nguyễn Nguyên

Vừa qua, gặp lại ông cựu Chủ tịch VFF khoá III Mai Văn Muôn, vô tình nhắc đến chuyện vụ án mua bán độ năm 1997, ông cười, nói chuyện cả làng ăn gian, nhưng bằng chứng đưa đến đâu thì các đội mới nhận đến đấy.

Ông Muôn hồi đấy và bây giờ vẫn giữ quan điểm qua cách lập luận dí dỏm: "Có ai hỏi thằng ăn cướp mày có lấy đồ không mà nó nhận liền đâu. Phải có bằng chứng thì nó mới nhận". Nghe ông cựu Chủ tịch VFF nói chuyện ấy mới nhớ cái ngày Công an TPHCM đơn phương đi bắt tiêu cực và "sờ" vào Hải quan lập tức ra cả dây, nhưng đến lúc triển khai đánh mạnh vào các địa phương thì... gãy.

Hồi đấy, nhiều cán bộ Công an TPHCM từ các tỉnh trở về lắc đầu báo cáo chuyện bị bất hợp tác. Vụ án ấy chỉ đánh xuống đầu bóng đá TPHCM, nhưng cái được lúc đấy là nhờ đó mà ông chủ tịch lấy làm bằng chứng để bắt lãnh đạo các đội bóng nhận tội.

Ông Muôn hồi đấy nhờ hồ sơ mà phía CA TPHCM cung cấp đã gặp riêng lãnh đạo 6 đội bóng và bắt họ thú tội. Ban đầu, cả sáu đều chối, nhưng đến lúc ông Muôn nắn gân: "Tôi có bằng chứng!" và trưng ra một ít thì lạ thay cả 6 đội đều nhận với hy vọng được khoan hồng.

Hồi đấy, ông Muôn đã hứa với lãnh đạo 6 đội bóng ấy là tất cả sự thành khẩn sẽ được khoan hồng, được VFF bỏ qua và ông đã giữ lời. Bây giờ ông vẫn nhắc lại cái kinh nghiệm của một người làm bóng đá "đi săn trộm" mà phải có bằng chứng thì mới có thể làm tắt những "cái đài" hay gân cổ lên cãi: "Tôi không phải cướp".

Bây giờ không biết có ai học được ông cựu Chủ tịch VFF tí nào không?