FIFA hỗ trợ 250.000 USD cho bóng đá Việt Nam
Các Website khác - 26/12/2005
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa cam kết tài trợ 250.000 USD để giúp Việt Nam xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.

Trung tâm này nằm trong khuôn khổ giai đoạn 2 dự án phát triển bóng đá Việt Nam, được triển khai bằng nguồn tài trợ của FIFA.

Giai đoạn 1 của dự án đã được FIFA tài trợ để xây dựng trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Theo TTXVN