Gánh nặng tâm lý
Các Website khác - 29/11/2005
SEA GAMES TRANH HÙNG
Gánh nặng tâm lý

Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Đặng Chi theo lệnh Khổng Minh đi sứ sang Ngô để kết giao hoà hiếu. Tôn Quyền cho vào chầu. Chi mũ áo chỉnh tề đi vào thấy hai bên võ sĩ kẻ thì đao to, búa lớn, người thì gươm ngắn, giáo dài đứng sắp hàng mãi đến cửa điện. Chi không chút sợ hãi, cứ hiên ngang đi vào. Trước sân điện lại có một vạc dầu lớn đang sôi. Các võ sĩ đưa mắt cho Chi đầy thách thức, Chi chỉ tủm tỉm cười.

Đến trước mặt Tôn Quyền, Chi chỉ vái dài chứ không lạy. Quyền nổi giận quát mắng thì Chi đáp: "Đông Ngô lắm người tài, ai ngờ lại sợ một anh học trò". Quyền mới hỏi làm sao lại phải sợ thì Chi đáp: "Ta chỉ vì lợi ích của hai nước Ngô, Thục mà đến đây, thế mà phải dàn quân, đem vạc, để đợi một anh học trò, sao độ lượng hẹp hòi làm vậy?". Quyền có ý hổ thẹn, quát võ sĩ lui ra, rồi mời Chi lên điện thương nghị. Thấy Quyền còn có chỗ hồ nghi, Chi đã cởi áo xăm xăm đòi nhảy vào vạc dầu sôi. Nhờ thắng trong đòn tâm lý mà Đặng Chi đã hoàn thành việc mà Khổng Minh đã nặng lòng giao phó...

Trở lại căn bệnh cố hữu của các VĐV Việt Nam trước các kỳ đại hội thể thao khu vực châu lục cũng như thế giới, đó là bệnh tâm lý. Tại SEA Games 23 này cũng vậy. Đơn cử như Bùi Thị Nhung - trước SEA Games, tại Giải Điền kinh Châu Á, diễn ra ở Thái Lan - Nhung đã qua xà ở mức 1,94m. Nhưng lần này, mặc dù đoạt HC vàng và phá kỷ lục SEA Games, Nhung cũng chỉ qua được 1,89m (kỷ lục SEA Games cũ là 1,88m). Nếu như gạt bỏ được gánh nặng tâm lý, vượt kỷ lục đúng 1cm của chính mình, qua xà ở mức 1,95m thì cú nhảy của Nhung đã được nâng lên tầm châu lục rồi. Trường hợp của VĐV nhảy sào Lê Thị Phương còn đáng tiếc hơn, chị đã "đánh mất" chiếc HC vàng của đoàn thể thao VN và của cả chính mình khi chỉ vượt qua mức xà 4m. Đã vậy, khi chưa qua 4,05m đã theo sự chỉ đạo sai lầm của chuyên gia ngoại nâng lên 4,15m. Cuối cùng là cũng tại gánh nặng tâm lý không vượt qua được mà phải ngậm ngùi nhận bạc.

Bởi thế mới có thơ rằng:
- Rằng hay thì thật là hay
Có tâm lý tốt có ngày tuyệt vinh.

Muốn biết bao giờ căn bệnh trầm kha của VĐV ta mới được rũ bỏ, xin chờ hồi sau sẽ rõ.