Không còn động lực
Các Website khác - 28/11/2005
SEA GAMES TRANH HÙNG
Không còn động lực

Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Ngô - Thục kết giao với nhau, cùng khởi binh đánh Ngụy. Nhưng đô đốc Ngô là Lục Tốn vốn cơ mưu, chờ Thục cả phá được Ngụy thì mới thừa cơ "tát nước theo mưa". Quân Thục bị Ngụy chẹn mất đường vận lương, phải rút về. Lục Tốn hay tin nhưng suốt ngày chỉ lo vui chơi, săn bắn. Có người cả gan hỏi Tốn cớ làm sao tiến không tiến mà lui cũng chẳng lui thì Tốn giải thích rằng: "Nay quân Thục đã thua, quân ta cũng chẳng còn có động lực gì để mà chiến đấu. Ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn cả. Tuy nhiên phải biết cách rút cho êm, không quân Ngụy đuổi theo thì khốn to". Rồi Tốn cho quân rút nhưng lại cho đắp thêm nhiều bếp ăn. Quân Ngụy do thám thấy vậy tưởng Ngô thêm viện binh nên không dám tấn công. Nhờ vậy mà Tốn bảo toàn được lực lượng. Tư Mã Chiêu thấy vậy thì than rằng: "Phía đông còn người tài như thế thì chưa thể đánh dẹp trong nay mai được".

Trở lại với trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Indo ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, U.23 VN đã chính thức đoạt vé vào vòng sau rồi nên không còn động lực thúc đẩy để mà thi đấu nữa. Tuy nhiên, so với Lục Tốn của Đông Ngô ngày xưa và ông thầy A.Riedl ngày nay (mặc dù sự so sánh này là quá khập khiễng), mới thấy A.Riedl cũng còn phải rút kinh nghiệm nhiều. Chuyện thua Indo 0-1 thực ra là không đáng trách. Cái đáng trách lớn nhất qua trận đấu này là một đấu pháp xộc xệch, các cầu thủ chơi như không có bàn tay chỉ đạo của HLV trưởng. Việc Quốc Anh, Tấn Tài phải "cày ải" mướt mồ hôi suốt cả 90 phút là không cần thiết. May mà Quốc Anh không "dính đòn sát thủ" của đối phương. Bởi thế mới có thơ rằng:

Tiến lui cũng phải có bài
Đừng thiếu động lực phí hoài sức quân.


Muốn biết ông A.Riedl có kế sách gì hay trong thời gian U.23 được nghỉ khá dài, xin chờ hồi sau sẽ rõ.