Giữ kín danh tính thành viên ban kỷ luật
Các Website khác - 19/09/2005
Giữ kín danh tính thành viên ban kỷ luật

Danh sách 11 thành viên Ban kỷ luật trong vụ xử Đông Á Pomina đã được xác định, tuy nhiên để tránh những cuộc hành động "hành lang" phức tạp, danh sách cụ thể sẽ được giữ kín. Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, Ban kỷ luật sẽ bắt đầu làm việc từ tuần tới. T.N