Lần thứ 4 cho Huyền Diệu, Văn Hùng
Các Website khác - 01/12/2005
Lần thứ 4 cho Huyền Diệu, Văn Hùng

Huyền Diệu (hạng dưới 47kg, ảnh - phải) và Nguyễn Văn Hùng (hạng trên 84kg) không chỉ ngoạn mục đoạt HCV mà còn lập kỷ lục với 4 lần liên tiếp VĐ SEA Games. Chung niềm vui với đồng đội, Nguyễn Trọng Cường (hạng 78-84kg) cũng đoạt HCV và Ngọc Trâm đoạt HC đồng. A.Xuân (từ Manila)