Mất gốc!
Các Website khác - 19/03/2006
BÌNH LUẬN
Mất gốc!


Nguyên Anh
Cứ như những nhà làm công tác đào tạo trẻ với ban các đội tuyển và ông Riedl vừa ngồi lại với nhau thì bóng đá Việt Nam mất gốc rồi. Ông Riedl bảo ông đi từ Nam chí Bắc tìm cầu thủ mới nhưng không chấm được người mới và người trẻ; ông Phó ban Các đội tuyển khi tư vấn danh sách cho ông Riedl cũng đồng quan điểm với thầy ngoại; ông phụ trách Ban Đào tạo thì lý giải phải có thời gian và phải thông cảm...

Quá nhiều lý do cho một đội tuyển cũ và không có tuyến kế thừa, thế thì tiền mà FIFA rót để làm tuyến trẻ và phát triển bóng đá trẻ lâu nay đi đâu và tính khả thi đến đâu?

Hàng năm bóng đá Việt Nam vẫn ưu tiên cho các tuyến trẻ thi đấu như U-11, 13, 15, 17, 21... thế mà cái mặt bằng ấy vẫn không được thừa nhận.

Hồi ông Rainer Willfeld làm Giám đốc kỹ thuật của bóng đá Việt Nam (do Đức tài trợ, Việt Nam không phải trả lương) hàng loạt đề án phát triển bóng đá trẻ lẫn tài liệu vị chuyên gia này đưa ra đều bị bỏ xó, chỉ vì nó không thiết thực với chuyện có huy chương cho đội tuyển trong từng mùa gặt. Có lúc vị giám đốc kỹ thuật này phải kiên trì trực tiếp ghi hình để phục vụ đội tuyển và làm tư liệu, nhưng việc này thì chỉ có ông Calisto ghi nhận.

Bây giờ ông Rainer hết thời hạn làm việc ở Việt Nam rồi thì kế hoạch phát triển bóng đá trẻ cứ vẫn là kế hoạch.

Những hạt mầm của bóng đá Việt Nam không thể thành cây nếu cứ mãi được gieo vào đất đá và sỏi.

Đến lúc này thì có lẽ phải xét lại "tư cách" cả người chọn hạt mầm lẫn gieo mầm.