Sẩy chân
Các Website khác - 22/04/2006

Sẩy chân
Bùi Hàn Sỹ

Lại nói sau khi đánh bại quân Ngụy, Khổng Minh ra lệnh rút quân. Dương Nghi hỏi: "Quân địch đã hết nhuệ khí, can gì lại rút quân về"?. Khổng Minh nói: "Quân ta thiếu lương, cốt phải đánh nhanh. Nay quân nó giữ vững, không ra, chờ thêm quân ta sẽ nguy mất. Chi bằng nhân lúc địch mới thua, thừa cơ mà quay về. Chỉ còn mặt Ngụy Diên cự nhau với Vương Song là khó thoát. Nhưng ta đã giao cho hắn một kế để chém Vương Song rồi".

Canh hai đêm ấy, Ngụy Diên thu quân về Hán Trung. Vương Song hay tin đuổi theo. Trông thấy cờ hiệu, Song gọi to lên rằng: "Ngụy Diên chớ chạy nữa!". Chợt quân Ngụy kêu to: "Trại nhà bị bốc cháy. Tướng quân quay lại ngay, kẻo mắc mẹo địch".

Song quay đầu lại, thấy lửa sáng rực trời, bèn thu quân về. Khi qua một sườn núi, bỗng có một người ở bụi cây nhảy xổ ra, quát to lên rằng: "Ngụy Diên ở đây!". Song giật nẩy mình, chưa kịp đề phòng thì bị Ngụy Diên chém chết lăn dưới chân ngựa. Diên chỉ có ba chục quân kỵ từ từ rút về. Tào Chân hay tin Vương Song tử trận, thương xót không biết ngần nào, lo lắng thành bệnh phải về Lạc Dương...

Trở lại "trận chung kết" VTV-T&T Cup chiều 20.4 vừa rồi giữa tuyển Việt Nam và U.23 Iran, phải nói là thế trận đã diễn ra một chiều, nghiêng hẳn về phía bạn. Huy Hoàng phạm lỗi dẫn đến quả thua 11m là điều tất yếu, chứ không phải là lỗi của riêng Hoàng.

Nhưng thật may mắn thay, đến gần cuối hiệp I, hậu vệ bạn để "sẩy chân", Hồng Minh cướp được bóng rồi tung ra một cú sút rất căng, bóng lại bật vào người cầu thủ Iran đổi hướng, khiến thủ môn đội bạn bó tay, mang lại trận hoà thứ ba liên tiếp cho Tuyển VN.

Tại "cái cúp" mùa xuân này, tuyển của chúng ta đều gặp phải 3 đối thủ đều mạnh hơn chúng ta, nhất là Iran hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp. Trận nào chúng ta cũng bị ép. Các cựu binh có phần chưa thể hiện hết phong độ, còn các tân binh lại quá "ngợp" trước các trận đánh lớn, nên việc chúng ta không thua cũng là điều đáng mừng.

Tuy nhiên, trong cái sự mừng ấy, ngoài tinh thần thi đấu kiên cường, ý thức tập thể cao của các cầu thủ, cũng phải thấy có công chỉ đạo khá hiệu quả của ông A.Riedl. Mặc dù không thể chuyển bại thành thắng như Khổng Minh đặt mẹo để Ngụy Diên chém Vương Song, nhưng hoà ở "thế yếu" cũng có thể coi là thắng được rồi. Bởi thế mới có thơ rằng:

- Xin đừng chờ mãi sẩy chân
Cũng như tinh thần, dụng mãi được đâu.

Muốn biết tuyển VN thi đấu tiếp theo thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.