Sôi động cùng World Cup'06
Các Website khác - 24/06/2006

Sôi động cùng World Cup'06

Cái gì làm nên World Cup? Cầu thủ? Trọng tài? Huấn luyện viên?... Đúng, nhưng chưa đủ. World Cup được làm nên bởi các cổ động viên. Trong chất men bóng đá hình như không còn ranh giới ngôn ngữ, mầu da hay sắc tộc. Mọi người bỗng đồng cảm, thân thiện như đã quen tự bao giờ... NT