Nhật Bản nghiên cứu vắcxin ngăn chặn chuyển từ giai đoạn HIV sang AIDS
Các Website khác - 05/01/2004

Các bác sĩ của Viện Y khoa thuộc Trường Đại học Tokyo (Nhật Bản) đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng một loại vắcxin ngăn chặn chuyển từ giai đoạn HIV sang AIDS. Loại vắcxin mới này được dành riêng cho một số lượng lớn các ca nhiễm bệnh là người Nhật Bản có tế bào miễn dịch di truyền giống nhau. Nếu loại vắcxin này được đưa vào sử dụng, có thể làm giảm nhẹ gánh nặng về tài chính và sự chịu đựng cho các bệnh nhân HIV đang phải dùng thuốc để ngăn chặn bệnh phát triển sang giai đoạn AIDS.