Phác Ðồ "Giê-su Trị Liệu"
Các Website khác - 25/03/2004

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Giới Thiệu Tổng Quát

Chương trình trị liệu gồm 4 giai đoạn:

1. Loại trừ Ma Túy

Mục tiêu: Thân chủ sẽ nhận ra và tin chính Chúa Giê-su đã, đang và sẽ chủ động loại trừ Ma Túy ra khỏi đời sống họ.

Các hoạt động chính:

- Tham vấn, giúp thân chủ nhận ra bế tắc của họ trước Ma Túy, còn Chúa Giê-su có thể chiến thắng Ma Túy.

- Tuyên bố từ bỏ Ma Túy và tuyên xưng Danh Giê-su trong đời sống.

- Ðọc Thánh Kinh và cầu nguyện mỗi ngày.

- Thân chủ cần cam kết không tự ý ra khỏi nhà trong giai đoạn này và sẵn sàng thông tin một cách trung thực mọi diễn tiến thể lý và tâm linh.

- Người đồng hành giúp thân chủ vượt qua cơn vật vã khi cắt cơn bằng cầu nguyện với Thánh Kinh và những kỹ thuật khác.

Lưu ý giai đoạn này được chia làm 4 bước với những mục tiêu và thời gian trị liệu cụ thể. Giai đoạn này thường kéo dài một tháng.

2. Sống Cộng Ðoàn:

Mục tiêu: Thân chủ nhận ra Chúa đang tái tạo con người nội tâm và thể lý của mình.

Các hoạt động chính:

- Ðọc Thánh Kinh, cầu nguyện hàng ngày và chia sẻ tâm tư với cộng đoàn hàng tuần để nghiệm ra quyền năng Chúa.

- Sống chung trong một cộng đoàn gồm Người Ðồng Hành và một vài người khác giống mình: cùng ăn, cùng làm việc, cùng sinh hoạt, cùng nghỉ ngơi và cùng phục vụ.

- Học cách xây dựng cộng đoàn.

- Trang bị những hành trang thích hợp cho sứ mạng mà Chúa đang khơi lên trong lòng.

Giai đoạn này cần quỹ thời gian từ 6 tháng đến 1 năm.

3. Xác Ðịnh Ơn Gọi:

Mục tiêu: Thân chủ nhận ra Thiên Chúa có kế hoạch trong đời sống của mình.

Các hoạt động chính:

- Gia tăng cầu nguyện để nhận ra lời mời gọi riêng tư của Chúa cho mình.

- Giúp gia đình xây dựng một cộng nhóm cầu nguyện trưởng thành.

- Gia tăng khả năng chuyên môn, chuẩn bị cho sứ mạng.

Giai đoạn này khoảng 3 - 4 tháng. Nếu việc xây dựng một nhóm cầu nguyện trong gia đình được Chúa chúc phúc thì xem như thân chủ được mời gọi quay về phục vụ gia đình. Còn nếu không có dấu hiệu tốt đẹp thì là dấu thân chủ được mời gọi sống sứ mạng khác. Một trong những sứ mạng khác là trở nên Người Ðồng Hành.

4. Giai Ðoạn Thi Hành Sứ Mạng:

Mục tiêu: Người của Chúa sẽ dấn thân hết mình vào sứ mạng.

Các hoạt động chính:

- Tham dự một khóa huấn luyện đặc biệt với những thành viên trong môi trường mình sẽ đến đảm nhiệm công việc.

- Tuyên hứa trung thành với sứ mạng.

- Thực hiện các công việc do sứ mạng yêu cầu.

- Chúa Giê-su trở thành Người Ðồng Hành quan trọng nhất.

- Liên lạc thường xuyên với cộng đoàn gốc để được nâng đỡ và nâng đỡ cộng đoàn.

 

Những Khó Khăn Hiện Nay

1. Chỉ mới thực hiện được giai đoạn một, vì chưa có cơ sở và Nhà Nước cũng chưa có hướng dẫn hay cho phép thực hiện cai nghiện Ma Túy bằng tâm linh một cách rõ ràng.

2. Gia đình nhận thấy người nghiện Ma Túy là gánh nặng của họ, họ vô can. Trong khi phương pháp xác định lý do nghiện Ma Túy căn bản xuất phát từ tương giao bất hạnh của gia đình.

3. Gia đình muốn thân chủ thay đổi nhưng chính các thành viên trong gia đình lại không muốn thay đổi.

4. Thiếu những cộng đoàn đức tin trưởng thành có thể cưu mang những người tham gia trị liệu.

 

An Thanh, DCCT, Trích trong phần chia sẻ với đoàn sáng lập Làng Hy Vọng ở Bra-xin

khi đoàn này viếng thăm Việt Nam vào tháng 5.2001

 

(Trích dẫn từ Ephata Việt Nam số 21, năm 2001)