Ra mắt Trung tâm phụ nữ và phát triển
Các Website khác - 08/03/2004

Kỷ niệm ngày 8/3, sáng nay, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Khiết đã công bố thành lập Trung tâm phụ nữ và phát triển nhằm hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của chị em, góp phần thực hiện bình đẳng giới.

Trong tình trạng lao động nữ thường khó kiếm việc làm hơn nam giới, lương thấp hơn, trung tâm đặt mục tiêu là phải phối hợp với các cơ sở lao động, khu công nghiệp, doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm để hướng nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho họ. Các nữ chủ doanh nghiệp sẽ được tập hợp, tham gia vào nhiều diễn đàn, hội nghị khách hàng để tạo điều kiện phát triển.

Ngoài ra, trung tâm sẽ tư vấn cho chị em các vấn đề về tâm sinh lý, tình yêu, hôn nhân, quan hệ trong gia đình; hôn nhân có yếu tố nước ngoài; sức khoẻ sinh sản, chăm sóc sức khoẻ cho người già, người nhiễm HIV tại cộng đồng... Đặc biệt, cơ quan này sẽ tổ chức tư vấn, có phòng lánh nạn, tạm trú cho phụ nữ bị bị ngược đãi, trẻ em bị lạm dụng đến lưu trú tạm thời và tìm biện pháp cụ thể để can thiệp, bảo vệ quyền lợi của họ.

Nguồn kinh phí để duy trì hoạt động trung tâm là ngân sách nhà nước, tài trợ quốc tế và nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ.

Như Trang