Tăng 300 tỷ đồng khám chữa miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi
Các Website khác - 04/09/2003

Đây là nội dung báo cáo phát triển kế hoạch năm 2004 của Bộ Y tế. Theo đó, tổng dự toán chi cho ngành này là 6.450 tỷ đồng, tăng 20% so với 2003. Trong năm tới, Bộ sẽ dành 200 tỷ đồng để bù chi phí khám chữa bệnh do tăng dân số tự nhiên (tăng khoảng 1,26 triệu so với năm nay) và nâng phụ cấp cho cán bộ y tế.

Theo báo cáo trên, Bộ Y tế cũng sẽ tăng chi phí cho các hoạt động: phòng chống bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm, HIV/AIDS, suy dinh dưỡng trẻ em; đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; đầu tư xây dựng và nâng cấp trang thiết bị bệnh viện ...

Bộ sẽ dành 3 tỷ đồng để bù chi phí chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân quá nghèo và 113 tỷ đồng cho dự án tiêm chủng mở rộng (tăng 15 tỷ đồng so với 2003 để mua thêm vacxin viêm não Nhật Bản, vacxin tả). Ngoài ra, khoảng 770 tỷ đồng sẽ được chi cho việc khám chữa bệnh và mua thẻ bảo hiểm y tế cho 14,7 triệu người nghèo (với mức chi bình quân tối thiểu 52.000 đồng/người).