Thử nghiệm vacxin chống HIV tại Thái Lan
Các Website khác - 25/03/2004

(6/1/2001) - Sự kiện gần 2.000 người nghiện Thái Lan tự nguyện tiêm thí nghiệm vacxin phòng HIV/AIDS có tên là Aidvax B/E khiến dư luận Thái Lan xôn xao trong một thời gian dài. Có lúc báo chí nước này đã gọi những người tình nguyện là "anh hùng", "chiến binh xem nhẹ cái chết"…

Việc thử nghiệm vacxin mới này trên người đã làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi động. Mặc dù có ý kiến cho rằng nếu vacxin thử nghiệm chưa hoàn thiện thì người tự nguyện sẽ nhiễm HIV/AIDS, nhưng chương trình thí nghiệm vẫn được tiến hành tại một số nước, trong đó có Thái Lan.

Sau khi Phòng thí nghiệm California Vaxgen, thuộc Trung tâm Gennatech, sản xuất được vacxin Aidvax B/E, Chính phủ Thái Lan đã nhanh chóng cộng tác với phòng thí nghiệm này. Người ta không ngờ số người tự nguyện đến đăng ký lại lên tới 2.500 người. Những người tự nguyện được tiêm 6 mũi vacxin (bắt đầu từ ngày 25/3/2000, dành cho 6 người tình nguyện đầu tiên, cứ 6 tháng tiêm một mũi). Sau khi tiêm một mũi, "người thí nghiệm" nhận được tiền bồi dưỡng là 35 bạt (khoảng 40 bạt tương đương 1 USD). Đến tháng 4/2000, số người tình nguyện chỉ còn 2.000 người. Cũng có người băn khoăn, nếu vacxin này thành công, liệu Thái Lan có được công nhận là đồng sở hữu đối với loại vacxin này, hay đó là sở hữu độc quyền của phòng thí nghiệm California Vaxgen.

Từ năm 1999, những cuộc thí nghiệm tương tự đã được thực hiện trên 5.000 người Mỹ, Hà Lan, Canada và Pueto Rico. Điều kiện chọn lựa người thí nghiệm rất nghiêm ngặt, ưu tiên trước hết cho những người đồng tính luyến ái, người nghiện ma tuý. Chi phí cho mỗi cuộc thí nghiệm là 1 triệu USD.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng).