Thuốc rẻ tiền trị HIV có tác dụng tốt
Các Website khác - 06/07/2004
Thuốc rẻ tiền trị HIV có tác dụng tốt

Trong bài viết đăng trên Tạp chí Lancet số mới nhất, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Montpellier (Anh) đã lần đầu tiên đưa ra kết luận rằng các loại thuốc rẻ tiền thông dụng trị HIV/AIDS có tác dụng tương đương với các loại thuốc đắt tiền và có thương hiệu khác. Thuốc trị HIV/AIDS thông thường là loại thuốc không có thương hiệu, được Tổ chức Y tế thế giới khuyến khích dùng đại trà để ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS ở các nước đang phát triển. Một số tổ chức từng cho rằng loại thuốc này không tốt bằng thuốc có thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, nghiên cứu mới khẳng định hai loại thuốc này về bản chất là giống nhau, sau khi thử nghiệm và theo dõi chặt chẽ trên 60 bệnh nhân. Theo một chuyên gia của ấn Độ, thuốc trị HIV/AIDS thông thường có vai trò quan trọng trong việc đối phó với đại dịch này với điều kiện tài chính eo hẹp, do đó việc sử dụng nó cần được đẩy mạnh rộng rãi hơn. A.H (Theo BBC)