Việt Nam có đủ 7 loại thuốc cơ bản điều trị AIDS
Các Website khác - 01/09/2004

ảnh chỉ có tính chất minh họa

Hà Nội (TTXVN) - Công ty STADA (Liên doanh giữa Đức-Việt Nam) vừa được Cục Quản lý Dược cấp 3 số đăng ký thuốc điều trị bệnh AIDS gồm Stavudine Stada, Lamzidivir Stada và Nevirapine Stada.

Từ năm 2002, STADA đã sản xuất được 4 loại thuốc điều trị AIDS là Indinavir Stada, Lamzidivir Stada, Lamivudin Stada và Zidovudin Stada.

Như vậy, với 7 loại thuốc trên, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia sản xuất đủ các thuốc cơ bản điều trị bệnh AIDS.

Công ty STADA đã hạ giá thành sản phẩm nên chi phí điều trị bệnh nhân AIDS bằng các thuốc mới này giảm được 2/3 so với trước, chỉ tốn khoảng 180 USD/năm./.