Đà Nẵng: Hơn 6.000 lượt người được giáo dục phòng lây nhiễm HIV
Các Website khác - 11/10/2005
Theo báo cáo tại Hội thảo sơ kết hoạt động dự án "Phòng lây nhiễm HIV", từ tháng 10/2004 đến 9 tháng đầu năm 2005, Tp. Đà Nẵng đã có hơn 6.000 lượt người tham gia chương trình giáo dục truyền thông phòng lây nhiễm HIV.

Đó là các nhóm chị em đường phố, nhóm tiếp viên trong dịch vụ, nhóm lao động xa nhà, lái xe đường dài, nhóm nghiện ma túy… Đây là kết quả bước đầu của việc triển khai thực hiện dự án "Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam" do Tổ chức Phát triển quốc tế AnhCơ quan Hợp tác phát triển Na Uy tài trợ.

Mục đích của chương trình này nhằm góp phần hạn chế và ngăn chặn sự lan tràn đại dịch HIV tại Việt Nam, duy trì tỷ lệ mắc bệnh trong dân cư chỉ ở mức dưới 1% vào năm 2007