Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam : Nâng cao kỹ năng hoạt động câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS
Các Website khác - 14/04/2009
ND - Ngày 13-4, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam mở khóa tập huấn nâng cao kỹ năng điều hành và quản lý cho Ban chủ nhiệm câu lạc bộ vị thành niên, thanh niên tình nguyện phòng, chống HIV/AIDS.

 

 

 Một Hội nghị Tư vấn chuyên đề tại Đồng Nai.
Ảnh : Cổng Thông tin điện tử KHCN Đồng Nai


Tại khóa tập huấn, đông đảo các học viên là Chủ nhiệm và thành viên các câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS được tìm hiểu và thảo luận về thực trạng, phương pháp và những khó khăn khi tiếp cận với người nhiễm HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Mặt khác, các học viên cũng được học tập và chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận có hiệu quả với người nhiễm HIV/AIDS; nâng cao kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và phòng, chống HIV/AIDS qua thực hành giải quyết tình huống của các nhóm học viên; các phương pháp nhằm nâng cao kỹ năng điều hành, quản lý phát triển bền vững các câu lạc bộ vị thành niên, thanh niên phòng, chống HIV/AIDS.

PV