Mạng lưới NCH toàn quốc chính thức ra đời.
Các Website khác - 18/08/2008
 

Ngày 15 tháng 8 năm 2008, một sự kiện được mong mỏi, thai nghén bởi nhiều người trong nhiều năm đã trở thành hiện thực: 70 đại diện của các nhóm thành viên trên tòan quốc đã đặt bút ký vào tờ giấy khai sinh cho mạng lưới NCH Quốc gia. Như vậy, mạng lưới NCH đã thực sự ra đời vào ngày 15/8/2008.


Sứ mệnh của mạng lưới là đấu tranh để đảm bảo quyền được sống, được hòa nhập cộng đồng của người có HIV trên toàn quốc. Viễn cảnh tương lai là mạng lưới sẽ trở thành một tổ chức với địa bàn phân bố rộng khắp 63 tỉnh thành phố trong cả nước.


Ông Phạm Quốc Hùng (Hà Nội) và bà Huỳnh Như Thanh Huyền (Sài Gòn) được bầu là đồng chủ tọa của mạng lưới trong nhiệm kỳ 2 năm. Tuy nhiên, hội nghị cũng thấy được các khó khăn chất chồng ở phía trước mắt, nhưng sự lạc quan thì thấy rõ trên ánh mắt của mỗi thành viên.


Từ nay, người có H đã thực sự tìm thấy được một ngôi nhà, một tổ chức đại diện cho mình, thế là mừng rồi, còn nó hoạt động thế nào thì hãy để thời gian trả lời cho chắc chắn.

Ban Biên tập Hiv.com.vn

Các bạn có thể tham gia ý kiến về nội dung này tại đây : Click tại đây.