Phải xây dựng báo cáo về sử dụng các nguồn tài trợ phòng, chống HIV/AIDS
Các Website khác - 17/07/2008
 
Hình minh họa

Theo đó, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng báo cáo về việc điều phối, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS báo cáo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trước ngày 25/7.

Tại Công văn số 4647/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, để nâng cao hiệu quả quản lý, điều phối và sử dụng các nguồn kinh phí tài trợ quốc tế cho phòng, chống AIDS, ngày 15/7, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng báo cáo về việc điều phối, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.


Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo phải nêu rõ các nguồn tài trợ, số kinh phí, cơ chế quản lý, sử dụng, kết quả, hiệu quả, cơ quan đơn vị sử dụng tốt, cơ quan đơn vị sử dụng chưa tốt, đánh giá rõ những mặt phù hợp, những mặt bất cập, yếu kém, chưa có hiệu quả trong cơ chế quản lý, điều phối nguồn kinh phí tài trợ quốc tế, trong việc lồng ghép với các chương trình phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm từ Trung ương đến địa phương; những đề xuất và kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, điều phối; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí này, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 25/7/2008./.

TTXVN