Nhóm tự lực NCH đầu tiên tại Tp.Hồ Chí Minh được công nhận là Chi hội Phòng chống HIV/AIDS.
Các Website khác - 13/05/2009

Với sự chỉ đạo và ủng hộ của Ban Chấp Hành Hội Phòng Chống HIV/AIDS Tp.Hồ Chí Minh (Hội PC HIV/AIDS TPHCM). Sau thời gian 2 tháng hoàn thành thủ tục thành lập Chi hội Phòng chống HIV/AIDS Niềm Tin (trước đây là nhóm tự lực Niềm Tin), ngày 09/05/2009 Chi Hội Niềm Tin đã tổ chức Lễ ra mắt thành lập chi hội trực thuộc Hội PC HIV/AIDS TPHCM nhiệm kỳ 2009 - 2012, buổi lễ diễn ra long trọng tại Ủy Ban Nhân Dân phường 15, Quận 4, Tp.HCM

 

Tới tham dự lễ ra mắt có sự hiện diện của chính quyền Ủy Ban Nhân Dân Quận 4, Ban Chấp Hành Hội PC HIV/AIDS TPHCM, đại diện Mạng lưới các nhóm tự lực Phía Nam và các nhóm tự lực tại Tp.Hồ Chí Minh.

 

Ban chấp hành chi hội Niềm Tin đã được bầu cử dưới sự thống nhất biểu quyết của các đại biểu trong hội nghị:

- Chủ tịch Chi hội: Bà Trần Thị Phụng

- Phó chủ tịch Chi hội: Ông Vương Kiến Thành và bà Nguyễn Ngô Thị Anh Tú.

 

Nhóm tự lực Niềm Tin được thành lập từ năm 2003 với những hoạt động tư vấn, chuyển gởi, dự phòng, vận động chính sách, đào tạo, hỗ trợ tạo việc làm cho NCH đặc biệt chú trọng vào phụ nữ có HIV và trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV.

 

 

Chủ tịch Hội PC HIV/AIDS Tp.HCM (nguyên chủ nhiệm Ủy ban

các vấn đề Xã hội Quốc Hội) phát biểu tại lễ ra mắt.

 

Đến nay bằng sự nỗ lực hoạt động và tự khẳng định năng lực của nhóm Niềm Tin, thêm vào đó chủ trương của Hội PC HIV/AIDS TPHCM là ủng hộ các nhóm tự lực NCH bước đầu hội đã công nhận nhóm tự lực Niềm Tin là Chi hội thành viên.

 

Chi hội PC HIV/AIDS Niềm Tin đã cam kết mạnh mẽ trong nhiệm kỳ này sẽ vận động sự tham gia của hội viên đặc biệt là NCH, phụ nữ và trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng.

 

Chúc Chi Hội PC HIV/AIDS Niềm Tin phát triển và góp phần tích cực vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS, mong trong tương lai có nhiều nhóm tự lực tại Việt Nam được ủng hộ và công nhận.

 

Mạng lưới các nhóm tự lực phía Nam (SPN+)