Sở Y tế TP.HCM ra mắt Cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh
Sức khỏe & Đời sống - 17/11/2016
Sở Y tế TP.HCM chuẩn bị chính thức ra mắt “Cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh” vào đầu tháng 12/2016.

Nhằm tăng cường thông tin minh bạch và giúp người dân và các cơ sở y tế, người hành nghề khám chữa bệnh dễ dàng tra cứu những thông tin cần thiết như cơ sở khám chữa bệnh có được cấp phép hoạt động hay không, bác sĩ đang hành nghề có tên trong danh sách của một cơ sở khám chữa bệnh này hay không, có chứng chỉ hành nghề không, phạm vi hoạt động chuyên môn là gì,… Sở Y tế TP.HCM đã số hoá kho dữ liệu về cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và chuẩn bị chính thức ra mắt “Cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh” vào đầu tháng 12/2016.

 

Cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh

 

 

Đây là một trong nhiều hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính của Sở Y tế TP.HCM, đây cũng là công cụ giúp liên thông dữ liệu giữa các phòng chức năng và các cơ sở khám chữa bệnh trong công tác quản lý nhà nước về hành nghề khám chữa bệnh.

 

Được biết, Sở Y tế TP.HCM đang hoàn tất những công việc cuối cùng để ra mắt Cổng thông tin điện tử của ngành y tế Thành phố vào cuối năm 2016.