Thành lập dự án POLICY phòng chống HIV/AIDS ở VN
Các Website khác - 26/12/2005
(NLĐ)- Quỹ hỗ trợ khẩn cấp về AIDS của Hoa Kỳ vừa thành lập dự án POLICY tại VN với cam kết hỗ trợ Chính phủ và nhân dân VN đối phó HIV/AIDS.

Dự án có nhiệm vụ chính là cải thiện công tác phòng chống HIV/AIDS thông qua các lĩnh vực xây dựng chính sách, rà soát các văn bản pháp luật, xây dựng chiến lược quảng bá, xây dựng chương trình đào tạo về phòng chống HIV/AIDS, lên kế hoạch bố trí nguồn lực, huấn luyện và nghiên cứu về phương tiện truyền thông đại chúng, tổ chức các hoạt động nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người có HIV/AIDS... Theo TTXVN, dự án POLICY đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS, coi đây là một biện pháp tích cực và hữu hiệu trong việc phòng chống có hiệu quả HIV/AIDS. Thời gian tới, dự án POLICY sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho những người có trách nhiệm với công tác chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS.

B.T.Q</p