Thuốc đặc trị mới_ New ARV
Các Website khác - 19/12/2005
Hãng Stada vừa cho tham gia thị trường sản phẩm mới : NEVITRIO 30
Đây là loại thuốc gồm 3 thứ thuốc(mỗi viên chứa ) :
-Lamivudin        150mg
-Stavudin            30mg
-Nevirapin          200mg
*Thuốc này được dùng cho những bệnh nhân đã quen sử dụng phác đồ gồm 3 loại thuốc kể trên .
*Loại thuốc này có giá thành thấp hơn so với sử dụng cùng 3 loại thuốc rời nên khi dùng bệnh nhân tiết kiệm được 210ngàn /tháng so với sử dụng thuốc rời ( giá 3 loại thuốc rời là 750ngàn/tháng  còn NEVITRIO 30 giá 540ngàn /hộp 60v[dùng trong 1 tháng ]