TP.HCM: hỗ trợ 15.000 học viên cai nghiện sắp hồi gia
Các Website khác - 29/12/2005

TT - Ngày 28-12, Ban quản lý dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở VN” tại TP.HCM do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã tổ chức triển khai hoạt động năm thứ nhất tại hai trung tâm giáo dục dạy nghề phụ nữ và 16 trung tâm cai nghiện, nhằm góp phần khống chế tỉ lệ nhiễm  HIV trong cộng đồng dưới 0,8% vào năm 2010 và giảm dần.

Trong các hoạt động, đặc biệt tập trung hỗ trợ cộng đồng cho khoảng 15.000 học viên ở các trung tâm sắp hồi gia năm 2006.

Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở VN” có tổng mức đầu tư 38,5 triệu USD trong sáu năm. TP.HCM là nơi nhận nguồn tiền lớn nhất, với kinh phí năm đầu tiên là 530.000 USD/AIDS ở VN” có tổng mức đầu tư 38,5 triệu USD trong sáu năm. TP.HCM là nơi nhận nguồn tiền lớn nhất, với kinh phí năm đầu tiên là 530.000 USD