Zambia: Nhân dân cần có thêm thông tin về HIV/AIDS
Các Website khác - 27/04/2006

Cần phải trang bị thêm cho người dân những kiến thức liên quan đến bệnh dịch thế kỷ HIV nhằm giải quyết hiệu quả đại dịch này. Ngày hôm qua (25/4), bác sĩ Ngosa Simbyakula, giám đốc Viện giáo dục luật pháp cao cấp Zambia (viết tắt là ZIALE) đã tuyên bố như thế.

Trong khi tổ chức hội thảo bốn ngày về thực tiễn giới tính và đào tạo luật pháp cho các giáo viên tập trung về vấn đề HIV/AIDS tại ZIALE, bác sĩ Simbyakula đã khẳng định, HIV/AIDS là vấn nạn rất nghiêm trọng tác động tới mọi người dân và cần giải quyết nó nhanh chóng một cách hiệu quả.

Theo ông Simbyakula, ZIALE là viện đào tạo chuyên rèn luyện kĩ năng cho các giảng viên về vấn đề giải quyết đại dịch HIV/AIDS từ khía cạnh giới tính.

Ông nói: "Chúng tôi muốn chúng ta cung cấp thêm thông tin cho người dân để ta có thể phòng chống đại dịch hiệu quả hơn".

Cũng theo ông này thì những kế hoạch của ZIALE sẽ đóng góp với toàn cầu và nhất là với các quốc gia, khu vực trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS.

Ông Simbyakula khẳng định, ZIALE mong muốn hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các ban ngành nhà nước và nhiều đối tác khác có xu hướng thiên về vấn đề giới cũng như nhân quyền.

Ông nói: "Ở phương diện này, tôi muốn kêu gọi tất cả thành viên tham gia hãy đóng góp năng động hơn trong hội thảo quan trọng này để tới cuối buổi, những kỹ năng và kiến thức thu thập được từ chương trình có thể được chuyển tới những người khác.

Tôi khuyến khích các bạn đưa ra những vấn đề con người và giới tính mang tính thách thức thực sự, những vấn đề liên quan tới người bệnh hay những người chịu ảnh hưởng của đại dịch trong các lĩnh vực hoạt động đa dạng của chúng ta".

Bác sĩ Simbyakula hy vọng sau cuộc hội thảo, các thành viên tham gia sẽ giải quyết những vấn đề xung quanh đại dịch tự tin hơn và cả về phương diện luật pháp hiện có cũng như các văn kiện quốc tế về giới, về vấn đề nhân quyền như kỳ thị, phân biệt đối xử và điều trị người bệnh.

Ông cho biết, ZIALE dự kiến sẽ giới thiệu chương trình trong những điều tra về thuế, gian lận máy tính và pháp lý, chuyển tiền và thương mại điện tử.

Đỗ Dương theo http://allafrica.com