Bệnh nhân AIDS đang điều trị bằng ARV có sự suy giảm miễn dịch túi phổi
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 13/08/2016
Theo TheBodyPro.com, Giáo sư Paul Collini (thuộc Đại học Tổng hợp Sheffield) vừa trình bầy một kết quả nghiên cứu về miện dịch đáng quan tâm. Theo đó các đại thực bào trong phổi người nhiễm HIV có thể bị suy giảm, thậm chí cả sau khi tải lượng virus đã bị ức chế nhờ điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV).

 

Trong nghiên cứu này, những người nhiễm HIV hoặc bắt đầu được điều trị bằng ARV, hoặc đang điều trị và đạt tải lượng virus ở dưới ngưỡng ức chế trong khoảng thời gian trung bình là 87 tháng. Các tác giả phát hiện ra rằng, các đại thức bào trong túi phổi của bệnh nhân bị suy giảm khả năng diệt khuẩn cầu phổi. Thậm chí ở những bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc kháng virus vẫn có lympho bào tồn tại kéo dài trong túi phổi. Mặt khác, tỷ trọng tế bào CD8 ở những bệnh nhân này cũng cao hơn nhiều so với nhóm đối chứng. 

Các yếu tồ này đều có vai trò trong các bệnh về phổi liên quan đến nhiễm HIV.