Cơ hội cho người nghiện tái hòa nhập cộng đồng bằng thuốc Cedemex
Báo Tiếng chuông - 15/05/2017
Sau gần 4 năm thực hiện Đề án cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng bằng thuốc Cedemex và quản lý sau cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex, đã mở ra nhiều cơ hội cho người nghiện từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Cai nghiện bằng thuốc Cedemex giúp giảm tỷ lệ tái nghiện. Ảnh: Trà My

 

Giảm tỷ lệ tái nghiện

Trong giai đoạn 2013-2016 có 107 người tự nguyện tham gia thực hiện đề án. Sau 6 tháng thực hiện, số người tái nghiện là 63/107 người (chiếm 58,8%).  Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận, khi tỷ lệ tái nghiện trước đây ở ngoài cộng đồng luôn ở mức rất cao.

Riêng trong năm 2016, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức triển khai thực hiện Đề án cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng bằng thuốc Cedemex và quản lý sau cai nghiện ma túy từ ngày 16/5/2016 tại 13 xã, phường, thị trấn, với 30 người nghiện tự nguyện đăng ký tham gia. Sau 6 tháng có 12/30 người âm tính với ma túy (đạt 40%), 18/30 người dương tính với ma túy (chiếm 60%). Sau 1 năm có 12/30 người âm tính với ma túy (đạt 40%). 

Việc triển khai Đề án cai nghiện bằng thuốc Cedemex trong hỗ trợ cắt cơn, điều trị nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng đã thực sự góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, nâng cao được năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho tổ công tác cai nghiện cấp xã, làm tiền đề cho việc mở rộng mô hình cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng cho những năm tiếp theo.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tháng 10/2015, Hưng Yên đã đồng ý điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện Đề án cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng giai đoạn 2014-2015 đến hết năm 2017. 

Góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện

Qua theo dõi, giám sát, đánh giá của người bệnh và gia đình người bệnh đều nhận xét thuốc Cedemex hỗ trợ cắt cơn êm dịu, không có tác dụng phụ. Những người nghiện có quyết tâm cao, sau khi cắt cơn thành công, đa phần sức khỏe ổn định, tăng cân tốt, không còn thèm nhớ ma túy. Hầu hết các đối tượng trong thời gian uống thuốc ở gia đình đều tích cực tham gia lao động sản xuất, tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống, thực hiện tốt cam kết, thay đổi được lối sống, hành vi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng. 

Người cai nghiện ma túy tại gia đình không phải cách ly môi trường sống, không bị gián đoạn việc làm hàng ngày, tình cảm gia đình được gắn bó, giải tỏa được tâm lý cho cả người cai nghiện và người thân trong gia đình. Các đối tượng cai nghiện ở nhà đều được quan tâm của người thân trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ, động viên kịp thời như với người điều trị các bệnh thông thường khác.

Đặc biệt là gia đình có người bệnh và người nghiện ma túy đã thay đổi bệnh nhân hiểu biết đầy đủ hơn về tác hại của ma túy, nghiện ma túy là căn bệnh có thể chữa được nếu bản thân, gia đình và xã hội quan tâm. Từ đó nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành và người dân trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và công tác cai nghiện nói riêng, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng, tiến tới xã hội hóa công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, hạn chế cai nghiện tại cơ sở cai nghiện, giảm chi tiêu từ nguồn ngân sách cho công tác này.

Việc thí điểm mô hình cai nghiện bằng thuốc Cedemex trong hỗ trợ cắt cơn, điều trị nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, nâng cao được năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho tổ công tác cai nghiện cấp xã, cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội từ tỉnh đến cơ sở, làm tiền đề cho việc mở rộng mô hình cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng trong những năm tiếp theo.

Tập trung đổi mới công tác cai nghiện bằng nhiều hình thức

Bên cạnh thực hiện Đề án cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng, Hưng Yên cũng chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Năm 2016, đã phát hành 28.000 tờ rơi tuyên truyền về công tác Phòng, chống mại dâm, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng và công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy; tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.200 cán bộ thuộc các tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội và công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng... 

Ngoài ra, địa phương duy trì hoạt động của Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Tổ chức trên 30 buổi tư vấn cá nhân cho trên 30 người nghiện ma túy, nội dung tư vấn xoay quanh hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng; tư vấn về các kỹ năng dự phòng tái nghiện, kỹ năng từ chối, đối phó với cơn thèm nhớ ma túy.

Thời gian tới, Hưng Yên sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, nghiên cứu, đề xuất bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhất là việc tháo gỡ khó khăn theo quy chế của tỉnh trong việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện.

Đồng thời, đổi mới công tác cai nghiện ma túy bằng nhiều hình thức khác nhau, mở rộng Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh. Tiếp tục nhân rộng hiệu quả Đề án cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng bằng thuốc Cedemex trên địa bàn tỉnh.