Thừa Thiên-Huế: Phát động phong trào thi đua phòng, chống HIV/AIDS
Báo Tiếng chuông - 12/05/2017
Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về chương trình phòng, chống HIV/AIDS, nhằm phấn đấu đạt các mục tiêu thiên niên kỷ về phòng, chống HIV/AIDS và hướng tới các mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS ở Việt Nam vào năm 2030.

Tuyên truyền phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS cho cộng đồng. Ảnh minh họa

 

Sở Y tế tỉnh (Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thừa Thiên-Huế), các Ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống HIV/AIDS để hoàn thành các chỉ tiêu về chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2017. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện phong trào thi đua, phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống  HIV/AIDS; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, lồng ghép đưa nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào hương ước, qui ước xây dựng cơ quan, đơn vị, làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa trong Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh hỗ trợ chuyên môn và tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt các hoạt động trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS; hỗ trợ cán bộ tuyến tỉnh tăng cường chỉ đạo cho các địa phương trong các hoạt động cao điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp cho các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu chương trình phòng, chống HIV/AIDS trong năm.

Các Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình phòng, chống HIV/AIDS theo đúng các hợp đồng đã ký kết với Sở Y tế tỉnh, đồng thời chỉ đạo thực hiện các hoạt động chương trình phòng, chống HIV/AIDS lồng ghép tại cơ sở.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung chỉ đạo để hoàn thành chỉ tiêu về chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 do Sở Y tế tỉnh (Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh) giao.

Nghiên cứu đề ra những giải pháp tích cực và đầu tư thêm nguồn lực cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS để quyết tâm phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu với kết quả cao nhất.