Tiếp tục theo dõi, quản lý người sau cai nghiện
Báo Tiếng chuông - 23/05/2017
Đó là yêu cầu của Đoàn giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong làm Trưởng đoàn tại buổi làm việc với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Phòng, chống ma túy và Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

 

Học viên học văn hóa tại cơ sở cai nghiện. Ảnh Nhật Thy

 

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, thời gian qua, Bộ LĐTB&XH đã chủ động trong việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật theo đúng chức năng của Bộ cũng như thực hiện các nội dung về chính sách pháp luật của Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Phòng, chống ma túy và Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm khách quan, trực diện, nhận rõ những vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Bộ LĐTB&XH đã có nhiều nỗ lực trong quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khắc phục những khó khăn tồn tại về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tác nghiệp. Vì còn thiếu đội ngũ y, bác sỹ ở các trung tâm, cho nên trong việc chuyển đổi các Trung tâm cai nghiện tuy có nhiều nỗ lực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Về thực hiện Luật Phòng, chống ma túy, theo Đoàn giám sát, Bộ LĐTB&XH đã có sự chuyển đổi quan điểm tiếp cận, coi người nghiện là bệnh mãn tính, thay vì trước đây xem họ là đối tượng tệ nạn xã hội, chủ yếu cách ly họ ra khỏi đời sống xã hội. Do vậy, hiện nay việc dự phòng, điều trị giảm hại đang tập trung cao, dần chuyển hướng từ cai nghiện bắt buộc sang cai nghiện tự nguyện. Đã bổ sung các quy định, trình tự thủ tục, xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy và chuyển việc xử lý hành chính này sang thẩm quyền cho tòa án.

Đối với Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, giai đoạn 2011-2016 đã có sự chuyển biến từ phương pháp tiếp cận theo hướng đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Đối với người bán dâm, từ cách ly họ ra khỏi đời sống cộng đồng thì bây giờ đưa họ vào quản lý, theo dõi, bỏ việc xử phạt hành chính đối với họ. Bên cạnh đó, đã chú trọng trong việc khám chữa bệnh y tế giúp họ giảm hại về tác hại. Về chính sách, Bộ đã chú trọng đẩy mạnh giảm hại đối với người bán dâm, tăng cường hỗ trợ tạo sinh kế cho người bán dâm sau khi bị xử phạt hành chính, xây dựng và nhân rộng các mô hình tại cộng đồng.

Thời gian tới, Đoàn giám sát đề nghị Bộ LĐTB&XH tổng hợp số liệu về mại dâm, theo dõi quản lý sau cai. Về truyền thông cần chú trọng thêm về các giải pháp truyền thông để trúng đối tượng chịu sự tác động. Đồng thời cần bổ sung thêm phụ lục trong các báo cáo, thống kê để có sự so sánh; nghiên cứu những đề án  bảo đảm nguồn tài chính cho công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy…