Đợi đến năm 4444!
Các Website khác - 05/12/2005

TT - Hơn mười năm qua Hà Nội mới bảo tồn, tôn tạo được ba ngôi nhà cổ. Với tốc độ bình quân ba năm một công trình như vậy, nếu Nhà nước và các tổ chức nước ngoài đầu tư như hiện nay thì đến năm 4444 Hà Nội mới có thể bảo tồn, tôn tạo hết 816 ngôi nhà có giá trị”.

(GS-TS-KTS NGUYỄN VIÊT CHÂU phát biểu tại hội thảo “Tôn tạo phố cổ ở các thành phố châu Á và châu Âu - trao đổi kinh nghiệm bảo tồn nâng cao giá trị di sản” tổ chức tại Hà Nội)