Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ
Các Website khác - 03/02/2009

 Màu đỏ được coi là điều may mắn trong những ngày đầu năm mới và các kiều nữ đại lục cũng rất thích chọn màu sắc này cho trang phục của mình.

Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

 Từ Tịnh Lôi

 Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

 Triệu Vy

 Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

 Lương Vịnh Kỳ

 Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

 Từ Nhược Tuyên

Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

 Lưu Diệc Phi

 Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

 Huỳnh Dịch

Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

 Chung Lệ Đề

Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

Phạm Băng Băng

Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

Củng Lợi

Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

Lâm Chí Linh

Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

Lý Băng Băng

Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

Lý Gia Hân

Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

Trương Mạn Ngọc

Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

Lý Vũ Xuân

Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

Dung Tổ Nhi

Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

Trần Hảo

Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ

Tiêu Tường

Trương Bá Chi

Theo Zing