Phát hành những tác phẩm mới tìm thấy của nhà văn Ngô Tất Tố
Các Website khác - 09/10/2005
Đó là bốn tập sách tuyển chọn những bài đăng báo, những bài thơ, thơ dịch, bài viết bình thơ, ký sự và truyện ngắn... của nhà văn mới được tìm thấy. Ngoài bốn cuốn sách xuất bản đợt này, gia đình nhà văn dự định lần lượt giới thiệu 10 tập tiếp theo và xuất bản bộ Ngô Tất Tố toàn tập (bộ mới).

Ngày 8-10, tại Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam - số 2 Hoa Lư, Hà Nội, Công ty Phương Nam, NXB Hội Nhà văn và gia đình nhà văn Ngô Tất Tố đã giới thiệu bốn tập sách đầu tiên trong số tác phẩm mới tìm thấy của nhà văn Ngô Tất Tố (bắt đầu phát hành từ hôm qua 8-10).

Những tập sách đầu tiên này gồm Tiểu phẩm báo chí (tuyển chọn từ số bài đăng báo của nhà văn mới được tìm thấy), Thơ - thơ dịch - bình thơ (gồm những bài thơ, thơ dịch, bài viết bình thơ chưa từng đăng báo và in lại một số bài nhà văn dịch thơ đời Lý, Trần, thơ Đường và thơ Quốc âm), Chuyện người đương thời (ký sự và truyện ngắn được tuyển chọn từ những bài báo mà nhà văn viết về các nhân vật, các lớp người Việt đầu thế kỷ 20) và tác phẩm dịch đầu tay của nhà văn: Cẩm Hương đình .

Theo thông tin của những người trong cuộc, tính tới tháng 9 năm nay, số tác phẩm đăng báo của nhà văn Ngô Tất Tố mới được tìm thấy lên tới con số gần 1.400. Với nguồn tư liệu mới tìm được thì ngoài bốn cuốn sách xuất bản đợt này, gia đình nhà văn dự định lần lượt giới thiệu với bạn đọc 10 tập tiếp theo và xuất bản bộ Ngô Tất Tố toàn tập (bộ mới).

Theo nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, việc có được bộ sưu tập tác phẩm quý của nhà văn Ngô Tất Tố là nhờ công sưu tầm, chú giải, tuyển chọn của vợ chồng Tiến sĩ Cao Đắc Điểm - con rể của nhà văn, một người biết Hán, trong gần chục năm qua.

Theo Hà Nội mới