Quyền cơ bản của tinh tinh
Các Website khác - 28/06/2006
Quyền cơ bản của tinh tinh

Ngày 28.6, Quốc hội Tây Ban Nha dự kiến công bố ủng hộ quyền được sống và tự do của tinh tinh, đồng thời yêu cầu chính phủ tán thành "Dự án tinh tinh" nhằm thừa nhận loài họ hàng gần nhất về gene với con người là một phần của cộng đồng bình đẳng.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên cơ quan lập pháp của một quốc gia thừa nhận các quyền cơ bản trên cho một loài động vật không phải con người. (AP)