7.000 lao động đi Hàn Quốc theo chương trình mới
Các Website khác - 29/10/2005
7.000 lao động đi Hàn Quốc theo chương trình mới

*
Chi phí đi Hàn Quốc chưa đến 700USD.

Lao động VN chờ xuất cảnh
sang Hàn Quốc.
Ngày 28.10, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) có thông báo tới các sở LĐTBXH về chương trình cấp phép mới cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc. Đặc điểm nổi bật của chương trình là chi phí đưa đi thấp (699USD), người lao động VN lại được hưởng mọi quyền lợi như lao động người bản địa.

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Quỳnh, tính đến tháng 10.2005, Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc cục) đã chuyển gần 12 nghìn hồ sơ được các chủ sử dụng lao động Hàn Quốc chọn và ký hợp đồng (chiếm 77%, cao hơn nhiều so với quy định bình quân chọn 50% số hồ sơ của các nước phái cử).

Tính đến nay, đã có gần 7.000 người sang làm việc tại Hàn Quốc (chiếm 1/4 tổng số lao động đã sang làm việc theo chương trình này và là con số cao nhất trong 6 nước phái cử), số còn lại đang làm các thủ tục để xuất cảnh.

Ông Quỳnh lưu ý, những người đã được gửi hồ sơ sang Hàn Quốc chưa chắc đã được chọn, vì theo nguyên tắc của bạn chỉ chọn 50% trên tổng số hồ sơ. Người lao động trước khi đi cần khám sức khoẻ hết sức nghiêm túc và cẩn thận, vì trong vòng 3 ngày đầu tiên sang đến Hàn Quốc, họ sẽ khám lại sức khoẻ, nếu không đạt sẽ bị trả ngay về nước và sẽ phải chịu mọi chi phí.

X.Q