Người nhiễm HIV tiếp tục được vay vốn làm ăn
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 15/08/2016
Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg thí điểm cho các hộ gia đình và người nhiễm HIV, người cai nghiện, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương. Hiệu lực của văn bản này đã hết hạn tuy nhiên vừa được kéo dài thêm.

Vừa qua, tại Công văn số 882/TTg-KGVX, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kéo dài quyết định trên đến hết ngày 31/12/2017. Sau thời gian nêu trên sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm để từ năm 2018 triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tướng chỉ đạo, năm 2016, ngân sách Trung ương cấp 15 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội huy động thêm 15 tỷ đồng để cho vay. Đối với năm 2017, Ngân hàng chính sách xã hội có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu, xác định quy mô trình cấp có thẩm quyền; ngân sách Trung ương cấp 50% trên tổng số kế hoạch nguồn vốn cho vay cho Ngân hàng Cính sách xã hội, 50% còn lại do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động. 

Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.