Sẽ điều chỉnh lương tối thiểu trong doanh nghiệp FDI
Các Website khác - 15/10/2007

Sắp tới sẽ có phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu, cơ chế về xây dựng thang bảng lương trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), tiến tới thống nhất mặt bằng lương tối thiểu giữa các khu vực doanh nghiệp.

Chiều 13/10 tại TP.HCM, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo Sở LĐTB&XH và Liên đoàn Lao động TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đã họp bàn về những biện pháp cải thiện quan hệ lao động trong các doanh nghiệp FDI đóng trên địa bàn.

Theo báo cáo của các địa phương, mặc dù đã có những cải thiện sau khi một số qui định của Nhà nước về chính sách tiền lương, cơ chế giải quyết tranh chấp lao động và các biện pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động được ban hành, nhưng ở nhiều nơi, quan hệ lao động giữa người lao động với chủ sử dụng lao động vẫn diễn biến theo chiều hướng phức tạp.

Một số vụ tranh chấp đã xảy ra, nhất là trong thời gian gần đây. Chính vì thế, ngành LĐTB&XH và hệ thống liên đoàn lao động các địa phương cần có những biện pháp thiết thực nhằm cải thiện, xây dựng quan hệ lao động lành mạnh trong các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với hệ thống doanh nghiệp FDI.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân, Chính phủ sẽ có những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ lao động phát triển lành mạnh trên cơ sở bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động cũng như đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư.

Bộ trưởng cho biết sắp tới sẽ có phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu, cơ chế về xây dựng thang bảng lương trong khu vực doanh nghiệp FDI, tiến tới thống nhất mặt bằng lương tối thiểu giữa các khu vực doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ LĐTB&XH đang phối hợp với các ngành chức năng tìm biện pháp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cải thiện môi trường lao động, thực hiện chính sách xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung…

(Theo Tuổi Trẻ)