Việt Nam: Ngành tài chính lương cao nhất
Các Website khác - 13/10/2008

 

Ngành tài chính tiếp tục dẫn đầu về mức lương bổng trong năm 2008 với mức lương gộp của cấp chuyên viên là 7.945 USD/năm và của cấp quản lý là 19.591 USD/năm.

Lĩnh vực tài chính tiếp tục năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu về mức tăng lương

Báo cáo khảo sát lương Việt Nam 2008 do Navigos Group thực hiện dựa vào phân tích số liệu lương thưởng từ tháng 4/2007 đến tháng 3/2008 của 64.905 nhân viên tại 206 công ty vừa được công bố.

Theo đó, lĩnh vực tài chính tiếp tục năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu về mức tăng lương so với các lĩnh vực khác với mức tăng khoảng 31,6%.

Đứng ngay sau ngành tài chính là mức lương của ngành hàng tiêu dùng. Mức lương gộp bình quân của cấp chuyên viên trong lĩnh vực hàng tiêu dùng là 7.504 USD/năm và của cấp quản lý là 18.752 USD/năm.

Còn trong lĩnh vực sản xuất, mức lương gộp của cấp chuyên viên là 6.840 USD/năm và của cấp quản lý là 14.588 USD/năm.

Học cao, lương cao

Theo bản báo cáo đưa ra bởi Navigos Group, mức lương của một nhân viên phụ thuộc vào yếu tố chính là trình độ học vấn.

Đối với những vị trí dành cho các ứng viên mới tốt nghiệp và chưa có nhiều kinh nghiệm, mức lương gộp bình quân dành cho người có bằng thạc sỹ khoảng 30.820 USD/năm, còn đối với người có bằng cử nhân thì mức lương này vào khoảng 10.263 USD/năm.

Ngoài ra, thước cho mức lương bổng còn được đánh giá dựa trên những kỹ năng cụ thể và kinh nghiệm chuyên môn của ứng viên.

Bảng khảo sát của Navigos Group

Cũng theo kết quả của bảng khảo sát, mức lương tại các công ty Việt Nam đã tăng 20,2%, trong khi tại các công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tăng 20% trong năm 2008.

Xét theo khu vực, Hà Nội có mức lương trung bình cao nhất trong các tỉnh, thành được khảo sát. Năm 2008, mức lương tại khu vực này đã tăng 23,7%, cao hơn gần 3% so với mức tăng lương 21% ở TP. HCM.

Bảng khảo sát lương 2008 của Navigos Group được thực hiện với 64.905 nhân viên tại 206 công ty. Trong đó, công ty có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 71% và công ty Việt Nam chiếm 29%. 

Các công ty tại các tỉnh phía Nam chiếm 74% (TP.HCM chiếm 57%, và các tỉnh khác chiếm 17%), Hà Nội và các vùng lân cận chiếm 17%; miền Trung chiếm 9%.

Theo VTCNews