Ấn Độ: Xây dựng trung tâm chăm sóc trẻ nhiễm HIV và bị ảnh hưởng AIDS.
Các Website khác - 03/09/2008

Đầu tháng 6 vừa qua, Uỷ ban Kiểm soát AIDS quốc gia Ấn Độ (NACO) đã được cấp phép xây dựng các trung tâm chăm sóc trẻ nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi AIDS. NACO dự kiến ban đầu sẽ thành lập 10 trung tâm tại các bang có tỷ lệ hiện nhiễm HIV cao như Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Manipur và Tamil Nadu. Mỗi trung tâm sẽ thu nhận 50 em về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Việc quản lý trung tâm sẽ do các tổ chức phi chính phủ đảm nhiệm. Tổng giám đốc NACO K.Sujatha Rao cho biết: NACO sẽ kêu gọi các tổ chức phi chính phủ có nhu cầu xây dựng và điều hành những trung tâm như thế này nộp đơn đăng ký.


Mỗi tổ chức phi chính phủ đảm nhiệm việc quản lý một trung tâm sẽ được nhận khoản tài trợ ban đầu là 2 triệu rupee (tương đương 46.500USD) và sẽ tiếp tục được tài trợ 1,75 triệu rupee (40.700USD) mỗi năm sau đó.

Tuệ Nhi (Theo Times of India) -

Tạp chí AIDS và Cộng đồng (Số 7/2008)