Điện Biên: Nhiều mô hình sáng tạo nhằm đạt mục tiêu 90-90-90
Báo Tiếng chuông - 08/11/2016
Là một trong 5 tỉnh được chọn làm thí điểm triển khai mục tiêu 90-90-90, Điện Biên đang nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu tham vọng trên đến năm 2020.

 

Lấy máu xét nghiệm HIV nhằm đạt được mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết tình trạng bệnh của mình. Ảnh: Kim Thoa

 

 

BS. Hoàng Xuân Chiến, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Điện Biên cho biết, sau khi rà soát số người nhiễm HIV còn sống trên địa bàn và xu hướng dịch trong nhóm người dễ bị lây nhiễm HIV thì Điện Biên đã đạt được 77% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của mình; 79% số người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus và 79% số người nhiễm HIV duy trì điều trị ít nhất 12 tháng. Vì vậy, đoạn đường còn lại để đạt được các mục tiêu trên ở mức 90-90-90 là rất gian nan, nhưng nếu quyết tâm và được hỗ trợ từ các dự án, các tổ chức quốc tế và Bộ Y tế thì đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Để tìm kiếm số người nhiễm HIV hiện còn trong cộng đồng, Điện Biên đã thí điểm các mô hình hiệu quả như: Triển khai xét nghiệm khẳng định 3 test nhanh tại huyện Điện Biên và Tuần Giáo.

Trong năm 2016, mở rộng phòng xét nghiệm khẳng định tại huyện Mường Ảng, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Lay, Mường Nhé. Có được phòng xét nghiệm khẳng định, người làm xét nghiệm biết kết quả sau 1giờ 30 phút. Đây là giải pháp hữu ích để sớm tìm thêm những ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Đồng thời, Điện Biên tăng cường xét nghiệm sàng lọc lưu động và xét nghiệm tại trạm y tế của 54 xã. Huy động y tế thôn bản của 4 huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Chà, Nậm Pồ xét nghiệm HIV tại cộng đồng cho nhóm người có hành vi nguy cơ cao. Đóng góp của mô hình xét nghiệm không chuyên này rất đáng kể chiếm 17% số ca nhiễm HIV mới phát hiện trên toàn tỉnh.

Một sáng kiến nữa của Điện Biên là đã thực hiện vận chuyển mẫu máu xét nghiệm khẳng định qua đường bưu điện, giúp giảm chi phí và rất kịp thời trong trường hợp có số lượng nhỏ mẫu cần xét nghiệm.

Trong một năm qua, bằng cách tích cực triển khai Điện Biên đã tiếp cận và làm xét nghiệm được hơn 50.000 lượt người trong đó phát hiện 669 người dương tính với HIV.

Để đạt được mục tiêu 90 thứ 2 là 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus, Điện Biên đã tổ chức Chiến dịch tiếp cận, xét nghiệm và điều trị lưu động. Sau 4 đợt triển khai tại các xã vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn đã phát hiện 36 ca nhiễm HIV mới và đưa vào điều trị 173 ca. Đây là mô hình rất phù hợp với địa bàn khó khăn vì sau khi phát hiện nhiễm HIV, bệnh nhân sẽ được điều trị sớm trong vòng 48 giờ. Triển khai và cấp phát thuốc ARV tại xã sau đợt lưu động để giảm trễ hẹn và mất dấu.

Sau một năm thực hiện, tiếp cận và phát hiện được 435 bệnh nhân và đã kết nối điều trị được 398 người (đạt 91,5%). Hiện tại, Điện Biên đang điều trị cho 2.833 bệnh nhân. Những bệnh nhân đã điều trị ổn định và đồng ý thì được chuyển về nhận thuốc tại trạm y tế xã. Hiện đã có 904 bệnh nhân được chuyển về 51 xã.

Đối với mục tiêu 90 thứ ba, 90% người nhiễm HIV được điều trị có tải lượng virus ở mức thấp, Điện Biên đã xây dựng xong kế hoạch đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, xét nghiệm tải lượng virus đang chỉ thực hiện ở các bệnh nhân có thời gian điều trị dài và có biểu hiện thất bại điều trị với số lượng nhỏ.

Cùng với việc nỗ lực triển khai các mục tiêu 90-90-90, Điện Biên đã là tỉnh đã kiện toàn 100% các cơ sở điều trị HIV theo hướng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Với 85% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế, công tác điều trị HIV/AIDS sẽ bảo đảm duy trì tốt sau khi nguồn thuốc ARV của quốc tế không còn nữa. Theo số liệu chưa đầy đủ, đã có gần 1.000 lượt bệnh nhân nhiễm HIV khám bảo hiểm y tế.

Trong thời gian tới, ngành y tế Điện Biên tập trung thực hiện các nhiệm vụ là chính; ổn định tổ chức, cán bộ, không luân chuyển cán bộ đã được đào tạo; Lựa chọn địa bàn ưu tiên triển khai để đạt được hiệu quả cao; tiếp tục tìm tòi các sáng kiến trong việc tiếp cận, chẩn đoán, điều trị để đạt được mục tiêu đã đề ra.
Lấy máu xét nghiệm HIV nhằm đạt được mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết tình trạng bệnh của mình. Ảnh: Kim Thoa

 

BS. Hoàng Xuân Chiến, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Điện Biên cho biết, sau khi rà soát số người nhiễm HIV còn sống trên địa bàn và xu hướng dịch trong nhóm người dễ bị lây nhiễm HIV thì Điện Biên đã đạt được 77% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của mình; 79% số người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus và 79% số người nhiễm HIV duy trì điều trị ít nhất 12 tháng. Vì vậy, đoạn đường còn lại để đạt được các mục tiêu trên ở mức 90-90-90 là rất gian nan, nhưng nếu quyết tâm và được hỗ trợ từ các dự án, các tổ chức quốc tế và Bộ Y tế thì đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Để tìm kiếm số người nhiễm HIV hiện còn trong cộng đồng, Điện Biên đã thí điểm các mô hình hiệu quả như: Triển khai xét nghiệm khẳng định 3 test nhanh tại huyện Điện Biên và Tuần Giáo.

Trong năm 2016, mở rộng phòng xét nghiệm khẳng định tại huyện Mường Ảng, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Lay, Mường Nhé. Có được phòng xét nghiệm khẳng định, người làm xét nghiệm biết kết quả sau 1giờ 30 phút. Đây là giải pháp hữu ích để sớm tìm thêm những ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Đồng thời, Điện Biên tăng cường xét nghiệm sàng lọc lưu động và xét nghiệm tại trạm y tế của 54 xã. Huy động y tế thôn bản của 4 huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Chà, Nậm Pồ xét nghiệm HIV tại cộng đồng cho nhóm người có hành vi nguy cơ cao. Đóng góp của mô hình xét nghiệm không chuyên này rất đáng kể chiếm 17% số ca nhiễm HIV mới phát hiện trên toàn tỉnh.

Một sáng kiến nữa của Điện Biên là đã thực hiện vận chuyển mẫu máu xét nghiệm khẳng định qua đường bưu điện, giúp giảm chi phí và rất kịp thời trong trường hợp có số lượng nhỏ mẫu cần xét nghiệm.

Trong một năm qua, bằng cách tích cực triển khai Điện Biên đã tiếp cận và làm xét nghiệm được hơn 50.000 lượt người trong đó phát hiện 669 người dương tính với HIV.

Để đạt được mục tiêu 90 thứ 2 là 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus, Điện Biên đã tổ chức Chiến dịch tiếp cận, xét nghiệm và điều trị lưu động. Sau 4 đợt triển khai tại các xã vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn đã phát hiện 36 ca nhiễm HIV mới và đưa vào điều trị 173 ca. Đây là mô hình rất phù hợp với địa bàn khó khăn vì sau khi phát hiện nhiễm HIV, bệnh nhân sẽ được điều trị sớm trong vòng 48 giờ. Triển khai và cấp phát thuốc ARV tại xã sau đợt lưu động để giảm trễ hẹn và mất dấu.

Sau một năm thực hiện, tiếp cận và phát hiện được 435 bệnh nhân và đã kết nối điều trị được 398 người (đạt 91,5%). Hiện tại, Điện Biên đang điều trị cho 2.833 bệnh nhân. Những bệnh nhân đã điều trị ổn định và đồng ý thì được chuyển về nhận thuốc tại trạm y tế xã. Hiện đã có 904 bệnh nhân được chuyển về 51 xã.

Đối với mục tiêu 90 thứ ba, 90% người nhiễm HIV được điều trị có tải lượng virus ở mức thấp, Điện Biên đã xây dựng xong kế hoạch đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, xét nghiệm tải lượng virus đang chỉ thực hiện ở các bệnh nhân có thời gian điều trị dài và có biểu hiện thất bại điều trị với số lượng nhỏ.

Cùng với việc nỗ lực triển khai các mục tiêu 90-90-90, Điện Biên đã là tỉnh đã kiện toàn 100% các cơ sở điều trị HIV theo hướng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Với 85% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế, công tác điều trị HIV/AIDS sẽ bảo đảm duy trì tốt sau khi nguồn thuốc ARV của quốc tế không còn nữa. Theo số liệu chưa đầy đủ, đã có gần 1.000 lượt bệnh nhân nhiễm HIV khám bảo hiểm y tế.

Trong thời gian tới, ngành y tế Điện Biên tập trung thực hiện các nhiệm vụ là chính; ổn định tổ chức, cán bộ, không luân chuyển cán bộ đã được đào tạo; Lựa chọn địa bàn ưu tiên triển khai để đạt được hiệu quả cao; tiếp tục tìm tòi các sáng kiến trong việc tiếp cận, chẩn đoán, điều trị để đạt được mục tiêu đã đề ra.