Hải Phòng: Phấn đấu 100% cơ sở điều trị HIV/AIDS thực hiện khám, chữa bệnh BHYT
Báo Tiếng chuông - 18/06/2016
Tính đến cuối năm 2015, Hải Phòng đang quản lý gần 6.000 người nhiễm HIV, đứng thứ 4 trong toàn quốc về số người nhiễm HIV hiện còn sống. Số người mới phát hiện nhiễm hàng năm gần 300 người.

Ứng phó với việc chuyển đổi nguồn lực từ viện trợ quốc tế sang nguồn trong nước, Sở Y tế TP Hải Phòng đã quyết liệt chỉ đạo những công việc cụ thể đối với các đơn vị, các quận huyện để có thể tiếp nhận điều trị HIV/AIDS bằng bảo hiểm y tế (BHYT).

 

Ảnh minh họa

 

Hiện nay, TP Hải Phòng có 13 cơ sở điều trị HIV/AIDS, trong đó 6 cơ sở thuộc các đơn vị có chức năng khám, chữa bệnh, đang điều trị cho gần 60% bệnh nhân ARV. Tỷ lệ người có thẻ BHYT trong nhóm này là gần 40%.

Bên cạnh đó, khoảng 40% bệnh nhân ARV của 7 cơ sở điều trị HIV/AIDS đang thuộc các đơn vị không có chức năng khám, chữa bệnh. Tỷ lệ có thẻ BHYT của họ chỉ khoảng 20%. Đứng trước thực tế đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế về việc khẩn trương kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS để có thể khám, chữa bệnh bằng nguồn BHYT, Sở Y tế TP Hải Phòng đã đặt mục tiêu kiện toàn 100% cơ sở điều trị HIV/AIDS trong năm 2016, để bảo đảm người nhiễm HIV/AIDS có nhu cầu được điều trị và điều trị liên tục.

Các phương án nhanh chóng được đặt ra. Đối với 6 cơ sở đang thuộc các đơn vị có chức năng khám, chữa bệnh được giữ nguyên hiện trạng và lồng ghép vào Khoa khám bệnh. Đối với 6 cơ sở điều trị tại Trung tâm Y tế (TTYT) quận, huyện không có chức năng khám, chữa bệnh sẽ thành lập mới Phòng khám HIV/AIDS tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) quận, huyện, sau đó chuyển bệnh nhân từ TTYT sang khi đã đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT. Riêng cơ sở điều trị thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS sẽ thành lập Phòng, khám chuyên khoa điều trị HIV/AIDS theo Thông tư 02 của Bộ Y tế.

Để thực hiện được tiến độ kiện toàn 100% cơ sở điều trị trong năm 2016, Sở Y tế Hải Phòng đang tiến hành đào tạo bổ sung hoặc thay thế, đặc biệt với các BVĐK tiếp nhận bệnh nhân từ TTYT và tổ chức cho cán bộ mới đào tạo thực hành tại các cơ sở điều trị.

Đồng thời, với việc hoàn thiện cơ sở vật chất và xây dựng quy trình lồng ghép phù hợp và đảm bảo quy định hiện hành của Bộ Y tế; Tổ chức thẩm định cơ sở điều trị khi có đủ điều kiện. Song song với đó, công tác truyền thông, vận động bệnh nhân tham gia BHYT được đẩy mạnh và thông báo địa điểm, cơ sở sẽ chuyển tiếp để nhận dịch vụ điều trị.