Tăng cường đầu tư toàn cầu để kết thúc dịch AIDS
Báo Tiếng chuông - 13/06/2016
Để bảo đảm các mục tiêu đã cam kết trong Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về AIDS đang diễn ta tại New York, Hoa Kỳ có thể thực hiện được, các nhà lãnh đạo của các quốc gia đã đưa ra những cam kết táo bạo và cụ thể về cung cấp tài chính, phân bổ hiệu quả nguồn lực cho phòng, chống AIDS.
Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về AIDS 2016 đang diễn ta tại New York, Hoa Kỳ

 

Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi hiện thực hóa mục tiêu đóng góp được 13 tỷ USD cho vòng gây quỹ thứ 5 của Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét.

Đồng thời, khuyến khích sự tham gia mang tính chiến lược của khu vực tư nhân vào công tác phòng, chống AIDS, nhằm hỗ trợ về đầu tư và cung cấp dịch vụ, củng cố hệ thống mua sắm, các sáng kiến ở nơi làm việc, tiếp thị xã hội các vật phẩm y tế và thay đổi hành vi.

Cụ thể, gia tăng đầu tư và thực hiện đầu tư ngay lập tức để lấp khoảng thiếu hụt về nguồn lực cho phòng, chống AIDS, đến năm 2020 đạt mức đầu tư ít nhất là 26 tỷ USD.

Đến năm 2020 đầu tư ít nhất 1/4 tổng nguồn lực cho công tác dự phòng lây nhiễm HIV và đầu tư ít nhất 6% tổng nguồn lực để thúc đẩy các điều kiện thuận lợi về mặt xã hội cho công tác phòng chống AIDS, bao gồm: vận động chính sách và sự ủng hộ chính trị, huy động cộng đồng, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, triển khai các chương trình tiếp cận cộng đồng và truyền thông đại chúng, bảo đảm rằng đến năm 2030, việc cung cấp ít nhất 30% các dịch vụ phòng chống AIDS sẽ do cộng đồng thực hiện.

Hiện nay, việc giải quyết các quy định, chính sách và thực hành đang cản trở tiếp cận tới các loại thuốc gốc (generic), phương pháp chẩn đoán và các công nghệ y tế an toàn, hiệu quả và có giá hợp lý. Thông qua việc bảo đảm vận dụng tối đa các điều khoản linh hoạt trong Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại trong sở hữu trí tuệ (TRIPS), đồng thời xây dựng năng lực quốc gia và khu vực trong lĩnh vực phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm y tế có chất lượng, giá hợp lý.