Hướng dẫn quyết toán thuốc do Dự án Phòng, chống HIV/AIDS cấp bằng hiện vật
Báo Tiếng chuông - 26/04/2017
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn quyết toán thuốc do Dự án Phòng, chống HIV/AIDS cấp bằng hiện vật.

 

Hướng dẫn áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp y tế có tổ chức bộ máy kế toán quản lý và sử dụng thuốc điều trị kháng virus HIV (ARV) và thuốc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) mua từ nguồn ngân sách nhà nước và cấp bằng hiện vật để điều trị miễn phí cho người bệnh AIDS và người điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

 

 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS, cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở y tế có trách nhiệm tiếp nhận, phân phối, hoạch toán kế toán và thanh quyết toán thuốc theo đúng chế độ quản lý tài chính; chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành và các quy định tại hướng dẫn.

Đối với các cơ sở y tế ngoài công lập có sử dụng thuốc ARV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế từ nguồn ngân sách Trung ương cấp bằng hiện vậy để điều trị cho bệnh nhân thì cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, sử dụng, tập hợp chứng từ và thực hiện kí biên bản giao nhận, thu hồi chứng từ, hạch toán kế toán, thanh quyết toán thuốc và lưu giữ chứng từ của các cơ sở y tế ngoài công lập theo đúng chế độ quản lý tài chính…

Đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển cung ứng thuốc; cơ quan chuyên trách Phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh và các cơ sở y tế thực hiện việc giao nhận thuốc đúng thủ tục giao nhận hàng hóa, theo yêu cầu điều chuyển thuốc của Cục Phòng, chống AIDS.