STD và nhiễm HIV/AIDS bạn đồng hành
Các Website khác - 10/04/2009
 
Ảnh : Internet

Trong những năm gần đây các bệnh lây truyền qua đường tình dục STD: (Sexually Transmitted Diseases) có xu hướng gia tăng. Theo báo cáo của tổ chức Y tế thế giới, trên bình diện toàn cầu: Trung bình một ngày có khoảng 1 triệu người bị STD (tính cả nhiễm HIV) được phát hiện.

Cùng với sự gia tăng của STD, đại dịch HIV/AIDS cũng lan tràn khắp thế giới. Tại Hoa Kỳ, sự lan truyền HIV qua đường tình dục diễn ra song hành, với gia tăng của một số bệnh STD như giang mai, herpes, chlamydia, HPV (Human Papilloma Vius)…ở Châu Phi tỷ lệ nhiễm HIV qua đường tình dục cao nhất (50-80%). Có thể nói rằng tình dục không được bảo vệ dù bằng phương pháp thức nào thì vẫn là con đường lây chủ yếu của HIV. Trong khi ở Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ, lây HIV chủ yếu qua đường tình dục khác giới (Heterosexual), thì ở Châu Âu , Hoa Kỳ Châu Úc, quan hệ tình dục đồng giới (Bisexual) cũng chiếm vai trò quan trọng làm lây nhiễm virut chết người này, Nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường tình dục phụ thuộc vào yếu tố, nhưng quan trọng nhất là quan hệ với người bị STD. Nhiều nghiên cứu cho thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa STD và HIV/AIDS, đặc biệt là các bệnh có loét ở sinh dục (giang mai, herpes, chlamydia, HPV, hạ cam)…ở đâu có tỷ lệ STD cao ở đó có sựu gia tăng HIV/AIDS. Ngược lại vùng nào can thiệp phòng chống STD tốt, tỷ lệ nhiễm HIV sẽ rất thấp. Nghiên cứu của một vùng ở Tanzania cho thấy, điều trị giảm STD trong cộng đồng đã giảm được 38% tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong một thời gian ngắn.

 

Như vậy có thể nói STD vừa là bạn đồng hành vừa là yếu tố nguy cơ, vừa là yếu tố chỉ điểm của HIV/AIDS.

Hay nói cách khác cả STD và HIV/AIDS đều có chung các yếu tố nguy cơ cao là qua hệ tình dục không an toàn, quan hệ tình dục với nhiều người. Chính vì vậy người ta cũng coi HIV là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm nhất.

Ở Việt Nam hiện nay diễn biến dịch tế của HIV/AIDS có một số đặc điển khác với các nước khác trên thế giới. Sự lây truyền HIV ở nước ta chủ yếu qua con đường tiêm chích ma tuý, lay qua con đường tình dục chiếm tỷ lệ thấp dưới 10%. Tuy nhiên cần phải thấy rằng tỷ lệ này có xu hướng tăng hàng năm. Hơn nữa, dođặc thù của các đối tượng có hành vi nguy cơ cao nên rất khó xác định chính xác đường lây HIV đầu tiên. Qua báo cáo ở một số tỉnh, tỷ lệ gái mại dâm nghiện ma tuý là 60-80%. Ngoài ra đa số những người nghiện đều có quan hệ tình dục không an toàn với nhiều đối tượng. Vì vậy tỷ lệ nhiễm HIV qua đường tình dục nước ta có thể cao hơn nhiều so với báo cáo hiện tại.

Trước những thách thức chung trên toàn thế giới và trước tình hình thực tế ở Việt Nam chúng ta cần đánh giá, tiên liệu khuynh hướng của dịch tễ HIV/AIDS nhằm khống chế, ngăn chặn sự lây lan của HIV theo các con đường khác nhau. Thực tế trong những năm qua cho thấy, chúng ta có một chiến lược đúng đắn phù hợp với từng giai đoạn. Chính vì vậy số người nhiễm HIV qua con đường tình dục hàng năm mặc dù có tăng nhưng không cao. Tuy nhiên chúng ta đang gặp nhiều khó khăn thách thức cần phải được giải quyết. Đặc biệt là sự thiếu phối hợp đồng bộ, giữa hai chương trình phòng chống giữa STD và HIV/AIDS ở cấp tỉnh huyện. Hơn nữa mạng lưới cán bộ của hai chương trình ở nhiều tỉnh còn thiếu. Ngoài ra kinh phí cho các hoạt động phòng chống STD còn eo hẹp.

Để hạn chế những khó khăn thách thức đó và hơn bao giờ hết, chúng ta cần có giải pháp sáng kiến và kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường phối nâng cao hiệu quả hai chương trình này, cụ thể:

- Củng cố mạng lưới STD và HIV/AIDS ở một số tỉnh vùng còn thiếu và yếu.

- Xây dựng một quy chế phối hợp cho cán bộ của hai chương trình STD và HIV/AIDS ở cấp tỉnh.

- Tổ chức các lớp cán bộ liên quan đến hai chương trình ở cấp tỉnh và cấp huyện.

- Phát động các chương trình giáo dục Y tế phòng chống STD lồng ghép với HIV/AIDS ở các vùng có tỷ lệ bệnh cao.

- Phối hợp điều tra dịch tễ căn nguyên của STD, đặc biệt ở các đối tượng có hành vi nguy cơ cao.

- Cần tổ chức các đợt giám sát đánh giá có sựu tham gia lãnh đạo của hai chương trình.

Khó khăn thách thức còn nhiều, song nếu chúng ta có sự phối hợp, liên kết đồng bộ chặt chẽ từ trung ương xuống địa phương, chăc chắn chúng ta sẽ chế ngự được sự lây lan của HIV, đặc biệt qua con đường tình dục và tiêm chích ma tuý, góp phần hạn chế sự gia tăng đại dịch HIV/AIDS ở nước ta.

Theo SKĐS