Tăng cường truyền thông phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
Báo Tiếng chuông - 26/04/2016
Năm 2015, công tác truyền thông phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã được các đơn vị thuộc UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phối hợp với 3 cơ quan truyền thông lớn là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tích cực triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong năm 2015, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, tác hại của tệ nạn xã hội, các hội thảo, hội nghị, mít tinh nhân Tháng cao điểm phòng chống ma túy đều được 3 cơ quan truyền thông đăng tải kịp thời. Quan điểm và thực tế đổi mới công tác cai nghiện ma túy, những mô hình, điển hình tốt của cán bộ, nhân dân, các gương cai nghiện thành công cũng được báo chí chú trọng khai thác, biểu dương đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội cho người dân. Ảnh internet

 

Theo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, một trong những đơn vị đầu mối phối hợp truyền thông, số lượng thông tin về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã tăng đáng kể so với những năm trước, hình thức thông tin cũng đa dạng, đổi mới, sử dụng cả loại hình văn học, nghệ thuật. Chất lượng thông tin cũng ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu của khán, thính giả.

Trong thời gian tới, giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, 3 cơ quan truyền thông cần tăng thời lượng, tần suất phát sóng, đăng tải tin, bài phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với nhiều loại hình khác nhau, tăng thời lượng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường thông tin trên các bản tin thời sự trên các kênh phát thanh, truyền hình, đặc biệt là vào các "giờ vàng”.

Các cơ quan được giao là đầu mối phối hợp: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy (Bộ Công an) xây dựng nội dung cần tuyên truyền của mỗi đơn vị gửi đến cơ quan truyền thông để các cơ quan này chủ động khai thác thông tin, kịp thời phản ánh trên phương tiện truyền thông của đơn vị mình;  tăng cường trao đổi thông tin giữa các đơn vị đầu mối với cơ quan truyền thông, giới thiệu mô hình, điển hình làm tốt công tác phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS để cơ quan báo chí kịp thời phản ánh.