Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh mô hình Methadone tại tuyến huyện
Báo Tiếng chuông - 22/04/2016
Bằng việc thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Tỷ lệ bệnh nhân tham gia điều trị Methadone tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng dần tăng lên. Tuy nhiên, mức tăng còn thấp, tỷ lệ người tham gia điều trị chưa cập với tổng số đối tượng người nghiện các chất dạng thuốc phiện trong thực tế.

Cụ thể, đến hết năm 2015, trong 4 cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ có Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh vượt chỉ tiêu đề ra là 220/190 bệnh nhân, đạt 115% so với kế hoạch được giao.

 

Điều trị nghiện bằng Methadone giúp người nghiện cải thiện sức khỏe, tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh: Thùy Chi

 

Số lượng bệnh nhân tham gia điều trị tại 3 cơ sở còn lại lần lượt là: Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch điều trị cho 79/150 bệnh nhân của huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô (đạt 53%); Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường điều trị cho 61/180 bệnh nhân thuộc địa bàn huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường(đạt 33,8%) và thấp nhất là Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên quản lý, điều trị cho 61/280 bệnh nhân của 2 địa phương là Bình Xuyên và Phúc Yên (đạt 21,7%).

Riêng trong quý I/2016, số lượng bệnh nhân có xu hướng tăng nhưng không đáng kể. Lũy tích đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện đang điều trị tại 3 cơ sở Methadone tuyến huyện là 228 bệnh nhân, tăng 27 bệnh nhân so với thời điểm cuối năm 2015, đạt 37,3% chỉ tiêu được giao năm 2016.

Để mở rộng mô hình điều trị nghiện bằng Mẹthadone trên địa bàn tỉnh. Bắt đầu từ tháng 3/2015, các cơ sở điều trị Methadone cho người nghiện ma túy được đặt tại 3 huyện là Vĩnh Tường, Bình Xuyên và Lập Thạch chính thức hoạt động. Nhằm thu hút bệnh nhân tham gia điều trị, cán bộ y tế tại các đơn vị tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền; in cấp phát tờ rơi, sách mỏng, treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; tư vấn, truyền thông bằng nhiều hình thức cho người nghiện ma túy và người nhà của các đối tượng. Nội dung tuyên truyền về lợi ích khi tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone thường xuyên được phát trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn với tần suất cao.

Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại tuyến huyện còn thấp. Lý giải nguyên nhân, BS. Lê Quang Sơn, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh cho rằng, Methadone mở ra cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghiện ma túy bằng nhiều lợi ích thiết thực, nhưng vẫn còn rất nhiều đối tượng người nghiện chưa thực sự hiểu rõ, hiểu đúng về phương pháp điều trị này.

Mặc dù, tại các cơ sở điều trị, luôn bảo đảm phục vụ tốt cho nhu cầu điều trị của bệnh nhân; các bác sỹ luôn quan tâm, tạo điều kiện, động viên tinh thần để đối tượng người nghiện yên tâm tham gia điều trị. Nhiều cán bộ đã đến tận nhà của người nghiện ma túy để động viên họ tham gia điều trị, tuy nhiên, nhiều người nghiện vẫn không “tin tưởng” vào lợi ích mà phương pháp này mang lại. Một số người sợ bị phân biệt đối xử, kỳ thị nên quyết không tiếp cận điều trị.

Không ít người nghiện đã bị các đối tượng buôn bán, tàng trữ ma túy và các chất gây nghiện tuyên truyền sai lệch về tác dụng của Methadone. Vì thế, gây cho họ tâm lý hoang mang, sợ hãi; một số đối tượng người nghiện bị bắt do vi phạm pháp luật hoặc phải đi cai nghiện bắt buộc, một số bệnh nhân không kiên trì điều trị, tiếp tục quay lại tái sử dụng ma túy và bỏ trị.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, bác sỹ trực tiếp tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone hiện nay còn ít, một số cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau; kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động đối tượng còn hạn chế…

Trong năm 2016, để nâng cao tỷ lệ bệnh nhân tham gia điều trị, tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giúp người nghiện ma túy hiểu rõ, hiểu đúng về lợi ích của Methadone; tạo điều kiện cho người nghiện tuân thủ điều trị tốt bằng Methadone không phải đi cai nghiện bắt buộc… Đặc biệt, tỉnh cũng sẽ chú trong giải pháp để sớm khắc phục tình trạng để nhiều bệnh nhân tham gia điều trị nghiện hơn nữa tại các cơ sở tuyến huyện.