Thái Bình: Cần 180 tỷ đồng cho công tác phòng chống HIV/AIDS
Báo Tiếng chuông - 13/04/2016
Đây là con số được đề cập trong Đề án “Bảo đảm nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình”.
Điều trị nghiện bằng Methadone giúp người nghiện cải thiện sức khỏe, tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh: Thùy Chi

 

Trong đó, kinh phí này chủ yếu là chi cho điều trị Methadone và chăm sóc điều trị người nhiễm HIV.

Để thực hiện Đề án “Bảo đảm nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS”, ngành y tế Thái Bình tiếp tục tăng cường chi trả các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS bằng nguồn đóng góp của người sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh số người tham gia bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ được cung cấp. Đồng thời, thực hiện chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone theo hướng xã hội hóa.

Ngành y tế tỉnh cũng sẽ huy động sự tham gia đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp cho công tác phòng chống HIV/AIDS.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, tổng kinh phí huy động cho công tác phòng chống HIV/AIDS tại Thái Bình đạt trên 88 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, người nhiễm HIV được quản lý, theo dõi và chăm sóc, điều trị tại các phòng khám ngoại trú tăng lên rõ rệt. Từ 550 bệnh nhân điều trị ARV năm 2010 đã tăng lên 1.080 bệnh nhân năm 2015. Số trường hợp nhiễm mới HIV, số bệnh nhân AIDS và số người tử vong do AIDS trên địa bàn hàng năm đều giảm.