Trẻ em đang đối đầu với nhiều hiểm họa
Các Website khác - 09/12/2004

Sáng nay, tổ chức UNICEF công bố bản báo cáo tình hình trẻ em thế giới năm 2005. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ thơ đã gần đạt được ở nhiều nơi, song hơn một nửa trẻ em trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh nghèo đói cùng cực, chiến tranh và HIV/AIDS.

Bản báo cáo toàn cầu với tựa đề “Tuổi thơ trước hiểm họa” đã xem xét ba nhân tố phổ biến và có sức tàn phá lớn nhất đe dọa tuổi thơ ngày nay – HIV/AIDS, xung đột và nghèo đói. Những hiểm họa tước đoạt và chối từ tuổi thơ của các em đồng thời kìm hãm sự phát triển của các quốc gia.

Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, ông Anthony Bloomberg ghi nhận rằng, ở Việt Nam, Chính phủ đã đạt được những tiến bộ đầy ấn tượng trong việc giảm nghèo cũng như thực hiện những cam kết về quyền trẻ em thông qua việc phê chuẩn sớm Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em. Tuy thế, sự bất bình đẳng và nghèo đói vẫn còn tiếp diễn.

Hiện nay ở Việt Nam, gần 17 triệu trẻ em (52%) không có nước sạch sinh hoạt, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số không được tiếp cận với nước sạch. 20 triệu trẻ em (59%) không được tiếp cận vệ sinh đầy đủ. Gần 10 triệu trẻ em (30%) không được tiếp cận với thông tin cơ bản (truyền hình, truyền thanh và báo chí).

Mặc dù tỷ lệ trẻ em đến trường của Việt Nam khá cao nhưng vẫn còn 500 nghìn trẻ trong độ tuổi học tiểu học (6%) không đăng ký nhập học, trong đó đa số là trẻ em dân tộc thiểu số. Theo kết quả điều tra Dinh dưỡng trẻ em, thì có đến 2 triệu trẻ trong độ tuổi dưới 5 bị nhẹ cân so với tuổi. Nhiều em bị tiêu chảy mà chưa được điều trị. Gần 10 triệu em nhỏ trong tình trạng nghèo đói theo chuẩn nghèo quốc tế. Có đến hơn 1,1 triệu trẻ sống trong tình trạng đói nghèo cùng cực, 23.000 trẻ em phải lao động và 16.000 trẻ em đường phố. Ngoài ra, có khoảng 8.500 trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 15 đang sống với HIV và 22.000 trẻ mồ côi do mất cha mẹ vì AIDS.

Theo ông Anthony Bloomberg, Việt Nam sẽ phải tìm cách đảm bảo giảm nghèo được thực hiện rộng khắp để mọi trẻ em trai và trẻ em gái ở Việt Nam đều có được một tuổi thơ với tình yêu thương, được chăm sóc và bảo vệ. Trong cuộc họp của nhóm tư vấn các nhà tài trợ tuần qua tại Việt Nam, vấn đề chăm sóc và bảo vệ trẻ em cũng được chú trọng, các nhà đầu tư cam kết tài trợ 3,5 tỷ USD cho việc bảo trợ thế hệ tương lai.

T.H.