Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội: Khống chế thấp nhất tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư
Các Website khác - 24/04/2009

 

(VEN) - Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu kế hoạch của UBND TP Hà Nội về phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010, tầm nhìn 2020 cũng như chương trình hành động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn Hà Nội, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội hiện đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống lây nhiễm HIV nhằm đạt được những mục tiêu đề ra của công tác này trong năm 2009.


Theo đó, mục tiêu đề ra của Trung tâm trong năm 2009 là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới mức 0,3% trong cộng đồng dân cư và không tăng trong năm 2010 nhằm giảm các ảnh hưởng kinh tế, xã hội của đại dịch HIV/AIDS.

Ngoài việc tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi trên địa bàn dân cư cho người dân, Trung tâm cũng sẽ nâng cao nhận thức và thực hiện hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV/AIDS với mục tiêu 80% dân số nội thành và 60% dân số ngoại thành hiểu đúng và biết cách dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Để thực hiện mục tiêu này, Trung tâm dự kiến triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS (luật, nghị định hướng dẫn, các chương trình hành động…) tới 10% người dân toàn thành phố và huy động 100% các Sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện tham gia công tác tuyên truyền nhằm phát huy tối đa sự tham gia của cộng đồng và các nhóm tự nguyện trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Trong công tác giảm thiểu tác hại, Trung tâm phấn đấu sẽ can thiệp tích cực dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm người có nguy cơ cao như: nghiện chích ma tuý, mại dâm, đồng tính nam…nhằm hạn chế sự lây lan ra cộng đồng. Đảm bảo năm 2009, sẽ có 75% đối tượng tiêm chích ma tuý sử dụng bơm kim tiêm sạch, 70% người bán dâm, người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục sử dụng bao cao su đúng cách. Công tác này sẽ được 100% quận huyện triển khai với các hình thức khác nhau như tổ chức các hội nghị vận động các chủ cơ sở nhà hàng, khách sạn, các dịch vụ nhạy cảm tham gia vào chương trình phát bao cao su sẵn có. Ngoài ra, Trung tâm sẽ triển khai 6 cơ sở điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadon, đồng thời triển khai chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại tại 6 quận, huyện chưa có dự án hỗ trợ và xây dựng các điểm bán bao cao su tự động tại một số nơi như nhà hàng, khách sạn, siêu thị, nơi công cộng, đảm bảo tính sẵn có, tính dễ tiếp cận.

Trong công tác chăm sóc, hỗ trợ và điều trị đặc hiệu người nhiễm HIV/AIDS, Trung tâm dự kiến tiếp tục tăng cường củng cố và mở rộng hệ thống phòng khám điều trị ngoại trú cho bệnh nhân HIV, song song với việc duy trì và nâng cao năng lực cán bộ và hiệu quả hoạt động tại 12 điểm điều trị đã có trên toàn thành phố. Bên cạnh đó tiếp tục duy trì hoạt động và mở rộng câu lạc bộ người nhiễm, các nhóm tự chăm sóc lẫn nhau của người nhiễm tại các quận, huyện, tăng cường khả năng tiếp cận với thuốc điều trị đặc hiệu (AVR) cho người nhiễm HIV/AIDS từ nguồn tài trợ quốc tế cũng như cung cấp sinh phẩm, thuốc thiết yếu phục vụ dự phòng, chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2009, Trung tâm phấn đấu đảm bảo 100% cán bộ hệ thống phòng chống HIV/AIDS tại tất cả các quận/huyện của TP Hà Nội có đủ năng lực xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động hiệu quả các chương trình phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt là các chương trình phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ với mục tiêu đảm bảo triển khai các dự án theo kế hoạch và giải ngân đạt 90%. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao năng lực hơn nữa, trong năm 2009, Trung tâm tiến hành xây dựng và củng cố hệ thống phòng chống HIV/AIDS từ thành phố đến quận/huyện, xã/phường và duy trì tổ chức giao ban định kỳ Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS tại 29 quận/huyện và các Sở, ban, ngành đoàn thể. Việc thúc đẩy công tác xã hội hoá giữa khu vực Y tế nhà nước và y tế tư nhân trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cũng như công tác thanh tra kiểm tra; đào tạo cán bộ; tăng cường đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ trong phòng chống HIV/AIDS sẽ được đẩy mạnh hơn. Đây là những cơ sở và tiền đề quan trọng để tăng cường năng lực điều phối và thực hiện chương trình cho cán bộ quản lý, đặc biệt là năng lực chuyên môn trong lĩnh vực điều trị AVR./.

Hồng Hà