Tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm đạt nhiều kết quả
Báo Tiếng chuông - 07/02/2017
Trong năm 2016, các địa phương đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của của tệ nạn ma túy, mại dâm trong đời sống xã hội. Đồng thời phát động và thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội.

Trong năm, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã tham mưu cho Bộ LĐTB&XH tổ chức Hội thảo nâng cao vai trò của tuyên truyền trong đổi mới công tác cai nghiện nhằm cung cấp, trao đổi thông tin dể các cơ quan truyền thông và các cơ quan liên quan hiểu rõ bản chất của công tác cai nghiện và chính sách đổi mới trong công tác cai nghiện, cũng như thách thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Một chương trình văn nghệ tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong công nhân. Ảnh báo Đồng Nai

 

Ngày 17/6/2016, Bộ LĐTB&XH phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Lễ mít tinh diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng chống ma túy 26/6 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy” tại Nam Định với hơn 2.000 người tham gia.

Triển khai Quyết định 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tính dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương, đến tháng 12/2016, 15/15 tỉnh, thành phố triển khai thí điểm đã hỗ trợ cho 67 cá nhân, 77 hộ gia đình vay vốn, với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Hỗ trợ, tư vấn cho nhóm đối tượng này có gần 3.000 Đội công tác xã hội cấp xã với gần 20.000 tình nguyện viên, với chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng lồng ghép công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm (theo Nghị quyết liên tịch 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVTTT-UBTWMTTQVN ngày 17/11/2005 về quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm), với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2005 tại 2 khu vực phía bắc tại Thừa Thiên-Huế, phía nam tại TP.HCM.

Trong năm 2016, các đơn vị có liên quan cũng đã thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp truyền thông số 3598/CTrPHTT ngày 29/9/2014 về phòng và chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, giữa Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam đến năm 2020.

Trong năm hơn 42 nghìn cuốn bản tin Phòng, chống tệ nạn xã hội đã được cấp phát đến các cơ quan trung ương, 63 tỉnh, thành phố. Tổ chức hơn 35 nghìn đợt tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về phòng chống mại dâm với 2,7 triệu lượt người tham gia; xây dựng, phát hành 1.456.000 tờ rơi và hàng trăm nghìn băng rôn, áp phích, khẩu hiệu; đăng tải 27 nghìn tin bài, phóng sự về tình hình tệ nạn mại dâm và công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Về thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại cấp xã, đến nay đã có 9.296/11.151 xã, phường, thị trấn trong cả nước  làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; 3.539 xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy và tệ nạn mại dâm.

Trong thời gian tới, theo Bộ LĐTB&XH, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm. Thực hiện công tác truyền thông, phòng ngừa thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, tập trung ở các khu vực miền núi, các địa phương nghèo, địa phương có người nhiều người di cư để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông phòng ngừa phòng, chống mại dâm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Phát triển và nâng cao năng lực Đội công tác xã hội tình nguyện để tập trung hỗ trợ giúp đỡ người bán dâm hoàn lương và người nghiện ma túy.